O Hodowli / About Us
Aktualności / News 2018
Championy / Champions
* Szczenięta / Puppies 05.09.2018 *
* Szczenięta / Puppies 07.11.2018 *
Plany / Planned Litters
Do Sprzedania / For Sale
Nasze Psy / Dogs
Nasze Suczki / Bitches
Co-Owned & Retired Cairns
Rodowody / Pedigree Index
Aktualności / News 2017
Aktualności / News 2016
Aktualności / News 2015
Aktualności / News 2014
Aktualności / News 2013
Aktualności / News 2012
Aktualności / News 2011
Aktualności / News 2010
FAQ
Trymowanie / Grooming
Wystawy / Show Results
Linki / Links
Kontakt
 

Wystawy / Show Results W tym dziale zamieszczamy wyniki wystaw, w których uczestniczyły psy pochodzące z naszej hodowli oraz inne, stanowiące naszą własność. Informacje oraz zdjęcia można przesyłać na adres :

 Kontakt : seglavi@wp.pl

 

 Show Results 2014 

 10.05.2014 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Łodzi / International Dog Show in Łódź  PL 

sędzia / judge Ms Aneta Dopierała  PL

PSY / MALES :

kl.szczeniąt / puppy

1136. Seglavi TATTOO w.o.1, Najlepsze Szczenię Pies, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Male Puppy, Best Puppy in Breed

kl. młodzieży / junior

1137. Cairn Bries Creed Rough Diamond

1138. Gold Line Hymen Fudali nieobecny/ absent

1139. Hektor Reksor

1140. Kiokas I Don't Like Mondays 1dosk., Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / intermediate

1141. Niecierpek Bielańska Sfora

1142. Ol' Kyarnrowen's Me Myself And I

kl. otwarta / open

1143. Seglavi Don't Talk Just Kiss

1144. Seglavi HYACINTHUS 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Male, BOB

1145. Non-Iron Grandiflora Bielańska Sfora

kl.Championów / champions

1146. Black Light Burns Grandiflora

SUKI / FEMALES :

kl. szczeniąt / puppy

1147. Seglavi SERENGETI w.o.2 / v.p.2

1148. Uśmieszka z Psiej Parafii w.o.1 / v.p.1

kl. młodzieży / junior

1149. Gold Line Hera Fudali

kl. pośr. / intermediate

1150. Boomin At Grandiflora

1151. Cairn Bries FCI Cara Cinderella

1152. Seglavi PER ASPERA AD ASTRA 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl. otwarta / open

1153. Blink From Grandiflora

1154. Seglavi DADDY SAYS I'M SPECIAL 1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOS

kl. championów / champions

1155. Black Label Society Grandiflora


 15.02.2014 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Rzeszowie / International Dog Show in Rzeszów  PL 

sędzia / judge Ms Anna Zwierzyńska  PL

PSY / MALES :

kl. młodsze szczenięta / younger puppies class

716. CALVADOS Devil's Line

kl. młodzieży / junior class

717. Hjohoo's Hjo're My American Choice 1dosk., Zw. Modzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

718. Hjohoo's I've Been Waiting For Hjo

kl. otwarta / open

719. Seglavi HYACINTHUS 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Pies / ex.1, CAC, CACIB, BOS

SUKI / FEMALES :

kl.pośrednia

720. Seglavi PER ASPERA AD ASTRA 1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Suka, Zwycięzca Rasy / CAC, CACIB, Best Female, BOB

721. Seglavi PHENOMENAA 2dosk. / ex.2

kl. otwarta / open

722. Seglavi DADDY SAYS I'M SPECIAL 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB

 

 Show Results 2013 


 09.11.2013 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Kielcach / International Dog Show in Kielce  PL 

sędzia / judge Mr Leszek Siejkowski  PL

 

wyniki niepełne :

PSY - MALES :

kl.szczeniąt / puppy

1206. Hernandez Reksor 4wo. 

1207. Hjohoo's Hjo're My American Choice 3wo.

1208. Hjohoo's I've Been Waiting For Hjo 5 mało obiecujący / 5 less promising

1209. Kiokas I Don't Like Mondays 2wo.

1210. Miketo's Tell The World I'm Here 1wo., Najlepsze Szczenię Pies, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Puppy, Best Puppy in Breed

kl.pośr. / intermediate

1211. Non-Iron Grandiflora Bielańska Sfora 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl. otwarta / open

1212. Seglavi FCI HYACINTHUS 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.ch. / champion

1213. Soulkeeper Buckingham 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Pies / ex.1, CAC, CACIB, BOS

1214. Tribuns You're On The Line Wilson 2dosk./ ex.2

SUKI :

kl.mł. / junior

1215. Matylda Tanabata 1dosk. Zw. Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

1216. Seglavi FCI WILL O'THE WISP 2bdb / vg.2

kl.pośr. / intermediate

1217. Coffee Brikasta 4dosk. / ex.4

1218. Electra Reksor 3dosk. / ex.3.

1219. Lala Terierkowo nb./ absent

1220. Seglavi FCI PARIS HILTON 1dosk, CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB

1221. Seglavi FCI PRECIOUS PEARL 2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

1222. Seglavi FCI DADDY SAYS I'M SPECIAL 1dosk., CWC, CACIB, Zwycięzca Rasy, Champion Polski / ex.1, CAC, CACIB, BOB

1223. FANY Aspekt 2

1224. Seglavi FCI PHENOMENAA ?

kl.ch. / champion

1225. Bosia Reksor 1dosk., CWC / ex1., CAC


 27.10.2013 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu, Zwycięzca Polski, Nominacja na Cruft's / International Dog Show in Poznań, Poland Winner, Cruft's Qualification  PL 

sędzia / judge Ms Viva Maria Soleckyj-Szpunar  PL

PSY - MALES :

Klasa szczeniąt / puppy class 

1136. Hjohoo's I've Been Waiting for Hjo

Klasa pośrednia / intermediate class

1137. Astonishing Ashe Edeus

Klasa otwarta / open class

1138. Cairnrush BOLT

Klasa championów / champion class

1139. Amarillo Scottish Wing

SUKI - FEMALES :

Klasa szczeniąt / puppy class 

1140. Cairnstone's Lady Stardust

Klasa młodzieży / junior class 

1141. Seglavi WILL O'THE WISP

Klasa pośrednia / intermediate class

1142. Cairnrussh DIAMOND GIRL

Klasa otwarta / open class

1143. Seglavi FCI PHENOMENAA

Klasa championów / champion class 

1144. Afina Pallada

1145. Anturia Scottish Wing


 26.10.2013 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu / International Dog Show in Poznań  PL 

sędzia / judge Ms Cathy Delmar  IRL

PSY - MALES :

Klasa szczeniąt / puppy class

842. Hjohoo's I've Been Waiting For Hjo

Klasa pośrednia / intermediate class 

843. Astonishing Ashe Edeus

Klasa otwarta / open class

844. Cairnrush Bolt

Klasa championów / champion class

845. Amarillo Scottish Wing

SUKI - FEMALES :

Klasa szczeniąt / puppy class

846. Seglavi FCI LIVING NEXT DOOR TO ALICE

Klasa młodzieży / junior class

847. Seglavi FCI WILL O'THE WISP

Klasa pośrednia / intermediate class

848. Cairnrush DIAMOND GIRL

Klasa otwarta / open class

849. Seglavi FCI PHENOMENAA

Klasa championów / champion class

850. Afina Pallada

851. ANTURIA Scottish Wing


 20.10.2013 Krajowa (CAC)Wystawa Psów Rasowych w Częstochowie / National Dog Show in Częstochowa  PL

sędzia / judge Ms Jadwiga Niciewicz  PL

PSY :

kl. szczeniąt / puppies

439. HERNANDEZ Reksor 1w.o. Najlepsze Szczenię / vp.1, Besty Puppy

SUKI :

kl.młodzieży / junior

440. Seglavi FCI PARIS HILTON 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl. pośr. / intermediate

441. COFEE Brikasta 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.otwarta / open

442. ELECTRA Reksor 1dosk, CWC, NDSwR, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB


 19.10.2013 Krajowa (CAC)Wystawa Psów Rasowych w Spale (O/Płock) / National Dog Show in Spała (Płock branch)  PL

sędzia / judge Ms Elżbieta Chwalibóg PL

PSY :

kl.baby

Kiokas I'Don't Like Mondays

kl.szczeniąt / puppies

Hjohoo's Hjo're My American Choice

SUKI :

kl.młodzieży / junior

MATYLDA Tanabata

kl. pośrednia / intermediate

Seglavi FCI PARIS HILTON 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl. otwarta / open

FAMA Aspekt Poland 1dosk., CWC, NDSwR, Zw.Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB


14.09.2013 Krajowa (CAC)  Wystawa Psów Rasowych w Warszawie / National Dog Show in Warsaw

sędzia / judge Mr Łukasz Pawłowski  PL

PSY / MALES :

kl.mł. / junior

456. NIECIERPEK Bielańska Sfora

kl.pośr. / intermediate

457. Seglavi DON'T TALK JUST KISS 1dosk., CWC, Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Male, BOB

SUKI / FEMALES :

458. Seglavi DREAMING TO BE A STAR ??


 24.08.2013 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Białymstoku / International Dog Show in Białystok  PL 

sędzia / judge Mr Jan Gajewski  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior

NON-IRON Grandiflora Bielańska Sfora - 1dosk., Zw.Mł. / ex.1, Junior Winner

kl.pośr./ intermediate

LET'S DANCE TO JOY DIVISION Grandiflora - ?

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / puppies

Seglavi FCI WILL O'THE WISP - 1w.o. Najlepsze Szczenię, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Puppy, Best Puppy in Breed

kl.mł. / junior

BLINK FROM Grandiflora

NIEZAPOMINAJKA Bielańska Sfora

Seglavi FCI PHENOMENAA - 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed, BOB

kl.pośr. / intermediate

LITTLE MISS PIPEDREAM Grandiflora

kl.otwarta / open

BLONDE REDHEAD Grandiflora

STEPPIN' STONE Grandiflora

W. KUŹNIA DUSZ z Księżopola


03-04.08.2013 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Zakopanem / International Dog Show in Zakopane PL 

sędzia / judge Mr Tomasz Borkowski   PL

PSY / MALES :

kl.pośr. / intermediate

581. Seglavi FCI HYACINTHUS 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Male, BOB

kl.champ. / champions

582. ENZO Aspekt Poland 1dosk.bez CWC / ex.1, without CAC

SUKI / FEMALES :

kl.mł. / junior

583. FANY Aspekt Poland  2 ?

584. Seglavi FCI PER ASPERA AD ASTRA 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.pośr. / intermediate

585. Seglavi FCI DADDY SAYS I'M SPECIAL 1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Suka / ex.1, CAC, CACIB, Best Female

586. FAMA Aspekt Poland  2 ?

kl.champ. / champions

587. BOSSITA Brikasta 2

588. GRAINNE KAY Solipse 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB


07.07.2013 Krajowa (CAC)  Wystawa Psów Rasowych w Velka Ida na Słowacji / National Dog Show in Velka Ida  SK

sędzia / judge Mr Zdzisław Kitliński  PL

PSY / MALES :

kl.mł. / junior

489. Glenmore's BLACK BRUNO 1dosk., Zw.Mł. / ex.1, Junior Winner

kl.pośr. / intermediate

490. Seglavi FCI HYACINTHUS 1dosk., CAC, CACIB, Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Male, BOB

kl.otwarta / open

491. CUSTEAU Kajsa Ondra

kl.champ. / champions

492. INDY zo Sengetova

kl. honorowa / honour class

493. ROCKER at Impuls

SUKI / FEMALES :

kl.pośr. / intermediate

494. ALLY FUNNY of Podhay

kl.otwarta / open

495. BIANKA zo Sengetova

496. DORRIE Ashlar Garth

kl.champ. / champions

497. Seglavi FCI ROSE DeSABLE 1dosk., CAC, CACIB, Najlepsza Suka / ex.1, CAC, CACIB, Best Female

kl.weteranów / veterans

498. FANTASY at Impuls


 06.07.2013 Krajowa (CAC)  Wystawa Psów Rasowych w Velka Ida na Słowacji / National Dog Show in Velka Ida  SK

sędzia / judge Mr Dusan Antalik  SK

PSY / MALES :

kl.mł. / junior

510. Glenmore's BLACK BRUNO 1dosk., Zw.Mł. / ex.1, Junior Winner

kl.pośr. / intermediate

511. Seglavi FCI HYACINTHUS 1dosk., CAC, Res.CACIB,  / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl.otwarta / open

512. CUSTEAU Kajsa Ondra

kl.champ. / champions

513. INDY zo Sengetova

kl. honorowa / honour class

514. ROCKER at Impuls

SUKI / FEMALES :

kl.pośr. / intermediate

515. ALLY FUNNY of Podhay

kl.otwarta / open

516. AIDA zo Sengetova

517. BIANKA zo Sengetova

518. DORRIE Ashlar Garth

kl.champ. / champions

519. Seglavi FCI ROSE DeSABLE 1dosk., CAC / ex.1, CAC

kl.weteranów / veterans

520. FANTASY at Impuls


 10.02.2013 Krajowa (CAC) Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy / National Dog Show in Bydgoszcz  PL

sędzia / judge Ms Olga Dolejsova  CZ

SUKI / FEMALES :

kl. szczeniąt / puppy class

Seglavi FCI Phenomanaa - 1wo, Najlepsze Szczenię, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Puppy, Best Puppy in Breed

kl. pośrednia / intermediate class

Seglavi FCI Selfish Girl - 1dosk., CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB


 09.02.2013 Krajowa (CAC) Nocna Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy / National Night Dog Show in Bydgoszcz  PL

sędzia / judge Ms Anna Winiarska  PL

PSY / MALES :

kl. szczeniąt / puppy class

W's Astonishing Ashe Edeus - 1wo, Najlepsze Szczenię Pies / v.p.1, Best Puppy Male

kl. otwarta / open

Seglavi FCI Amazing Sunset - 1dosk.,CWC, Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Male, BOB 

SUKI / FEMALES :

kl. szczeniąt / puppy class

Seglavi FCI Phenomenaa - 1wo, Najlepsze Szczenię Suka, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Puppy Female, Best Puppy in Breed

kl. pośrednia / intermediate

Seglavi FCI Selfish Girl - 1dosk., CWC, Najlepsza Suka w Rasie / ex.1, CAC, Best Female in Breed


 20.01.2013 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Będzinie / National Dog Show in Będzin  PL

sędzia / judge Mr Svante Frisk  S

SUKI / FEMALES :

kl. szczeniąt / puppy class

473. COFFEE Brikasta  2 ??

474. ELECTRA Reksor  1w.o.

kl. otwarta / open

475. BOSSITA Brikasta

kl. Championów / Champion

476. Seglavi FCI Rose DeSable 1dosk., CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB

 Show Results 2012 


10.11.2012 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Kielcach / International Dog Show in Kielce  PL

sędzia / judge Mr Dominikan Shalata  UA

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior class

1183. Seglavi FCI HYACINTHUS 1dosk. Zw.Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

1184. Seglavi FCI STOP TALKING IN CODE 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex1., CAC, Res. CACIB

kl.championów/ champion

1185. Tribun's YOU'RE ON THE LINE WILSON 1dosk., CWC, CACIB / ex.1, CAC, CACIB

SUKI / FEMALES :

kl. Baby

1186. NIEZAPOMINAJKA Bielańska Sfora 3w.o. / v.p.3

1187. Seglavi FCI PARIS HILTON 4w.o. / v.p.4

1188. Seglavi FCI PHENOMENAA 2w.o. / v.p.2

1189. Seglavi FCI PRECIOUS PEARL 1w.o., Najlepsze Baby, Najlepsze Baby w Rasie / v.p,1, Best Baby, Best Baby in Breed

kl.szczeniąt / puppy class

1190. ELECTRA Reksor 1w.o., Najlepsze Szczenię, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Puppy, Best Puppy in Breed

kl.młodzieży / junior class

1191. Seglavi FCI DADDY SAYS I'M SPECIAL 1dosk., Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.pośrednia / intermediate

1192. Seglavi FCI SELFISH GIRL 1dosk., CWC / ex.1, CAC

1193. STEPPIN STONE Grandiflora ?

kl.otwarta / open

1194. BOSIA Reksor 2dosk. / ex2

1195. LALKA Psia Parafia  bez oceny / without the note

1196. Seglavi FCI ROSE DeSable 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.championów / champion

1197. Seglavi FCI SIXTY FOUR DOLLAR QUESTION 1dosk.,CWC, CACIB, Zwycięzca Rasy / ex1., CAC, CACIB, BOB


 16.06.2012 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Krakowie / International Dog Show in Kraków  PL

sędzia / judge Mr Zdzisław Kitliński   PL

PSY / MALES :

kl. otwarta / open

860. Seglavi FCI JEKYLL&HYDE 2dosk. / ex.2

861. U'JINN MACDONALD 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1, CAC, CACIB, Best Male

kl. championów / champions

862. Glenmore's YIPPY YEAH YANOSH 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB

SUKI / FEMALES :

kl. młodzieży

863. SPREAD YOUR WINGS Grandiflora 1dosk.,Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / intermediate

864. BOSSITA Brikasta 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.otwarta / open

865. Seglavi FCI TAMANIQUA 1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOB

kl. championów / champion

866. CHERESHENKA SOLNECHNAYA Radost 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB


 05.05.2012 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Łodzi / International Dog Show in Łódź  PL

sędzia / judge Ms  Viva Maria Soleckyj-Szpunar  PL

PSY / MALES :

kl.mł. / junior class

1300. Seglavi FCI STOP TALKING IN CODE 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, Junior Winner, Best Junior, BOB

kl.pośr. / intermediate

1301.Seglavi AMAZING SUNSET 2dosk. / ex.2

1302. ENZO Aspekt 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.otwarta / open

1303. Kullehus MR RED JIM 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1, CAC, CACIB, Best Adult Male

kl. championów / champion

1304. Rottriver's WALK IN THE RAIN 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB

SUKI / FEMALES :

kl.mł / junior class

1305. IRIS Terierkowo 1dosk., Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

1306. STEPPIN' STONE Grandiflora 2dosk. / ex.2

kl.pośr. / intermediate

1307. ANTURIA Scottish Wind 1dosk., CWC / ex.1, CAC

1308. BOSSITA Brikasta 3dosk. / ex.3

1309. Kullehus ROSEBUD 2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

1310. ESTA Aspekt 3dosk. / ex.3

1311. Kullehus OLIVIA 2dosk. / ex.2

1312. Seglavi TAMANIQUA 1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1, CAC, CACIB, Best Adult Female

kl. championów / champion

1313. Seglavi TOP MODEL  nieobecna / absent


28.04.2012 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Opolu / International Dog Show in Opolu  PL

sędzia / judge  Ms Krystyna Opara  PL

 PSY / MALES :

kl.pośrednia / intermediate

1043. Hjohoo's I KEEP MY EYES ON HJO 1dosk., CWC, CACIB / ex.1, CAC, CACIB

SUKI / FEMALES :

kl.pośrednia / intermediate

1044. BOSIA Reksor 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

1045. BOSSITA Brikasta 2dosk./ex.2

kl.otwarta / open

1046. ESTA Aspekt 1dosk.,CWC / ex.1, CAC

1047. Seglavi TAMANIQUA 2dosk. / ex.2

kl.championów / champion

1048. Seglavi FCI TOP MODEL 1dosk., CWC, NDSwR, CACIB, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, CACIB, BOB


 22.04.2012 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Lublinie / National Dog Show in Lublin  PL

sędzia / judge  Ms Aneta Sobkowska-Dopierała  PL

 PSY / MALES :

kl.otwarta / open

344. Seglavi FCI JEKYLL&HYDE 1dosk., CWC, NDPwR / ex.1, CAC, Best Adult Male

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior class

345. SPREAD YOUR WINGS Grandiflora

kl.otwarta / open

346. DESIGN of Solipse 2dosk. / ex.2

347. Seglavi FCI TAMANIQUA 1dosk, CWC, NDSwR, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Adult Female, BOB


 27.01.2012 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Głogowie / International Dog Show in Głogów  PL

sędzia / judge  Mr Gerard Cox  IRL

 PSY / MALES :

kl.pośr. / intermediate

706. Elliot Aspekt

kl.otwarta / open

707. Black Light Burns Grandiflora

kl. championów / champion

708. Hjohoo's Hjo Are My Gold Nugget

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / puppy

709. Seglavi FCI RITZY WOMAN

kl. otwarta / open

710. Black Label Society Grandiflora

711. Hana Tanabata

712. Yoyo-Jil vom Smaragd


15.01.2012 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Gdańsku / National Dog Show in Gdańsk  PL

sędzia / judge  Mr Krzysztof Czechowski  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior

354. Seglavi FCI AMAZING SUNSET 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / puppy

355. Seglavi FCI REBECCA DeMORNAY 2o. / 2p.

356. Seglavi FCI RITZY WOMAN 1o. / 1p.

kl.otwarta / open

357. Seglavi TATUUM O'NEAL 1dosk., CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB

 

 Show Results 2011 


  19.11.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Kielcach / International Dog Show in Kielce  PL

sędzia / judge  Ms Elżbieta Chwalibóg  PL

PSY / MALES :

kl.szczeniąt / puppy

1408. Seglavi FCI Stop Talking In Code 1w.o., Najlepsze Szczenię Pies / v.p.1, Best Puppy Male

kl. młodzieży / junior

1409. Alessio Scottish Wind 2 bdb / 2 very good

1410. Seglavi Amazing Sunset  1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior In Breed

kl.pośrednia / intermediate

1411. Asko Reksor 1dosk.,CWC / ex.1, CAC

1412. Elliot Aspekt Poland 2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

1413. Alta Carya Tymon 3dosk. / ex.3

1414. Hjohoo's I Keep My Eyes On Hjo 2dosk. / ex.2

1415. Seglavi FCI Jekyll&Hyde 4dosk. / ex.4

1416. Seglavi FCI That's Hot 1dosk., CWC, Champion Polski / ex.1, CAC, Champion Of Poland title

kl. championów / champion

1417. Rottriver's Walk In The Rain 2dosk., Res.CACIB / ex.2, Res.CACIB

1418. Tribun's You're On The Line Wilson 1dosk., CWC, CACIB, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, BOB

SUKI / FEMALES :

kl. baby

1419. Spread Your Wings Grandiflora  1w.o., Najlepsze Baby / v.p.1, Best Baby In Breed

1420. Steppin' Stone Grandiflora  2w.o. / v.p.2

kl.szczeniąt / puppy

1421. Seglavi FCI Rose DeSable  1w.o., Najlepsze Szczenię suka, Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1, Best Puppy Female, Best Puppy In Breed

1422. Seglavi FCI Selfish Girl  2w.o. / v.p.2

kl.młodzieży / junior

1423. Bossita Brikasta 1dosk., Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl pośrednia / intermediate

1424. Aspekt Poland Esta 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

1425. Design of Solipse 2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

1426. Black Label Society Grandiflora 2dosk. / ex.2

1427. Seglavi Sixty Four Dollar Question  1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie / ex.1, CAC, CACIB, BOS

1428. Seglavi FCI Thalisma 3dosk. / ex.3

kl. championów / champion

1429. Seglavi FCI Top Model 1dosk., CWC, Champion Polski / ex.1, CAC, Champion Of Poland title 


 02.10.2011 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Nowym Dworze Mazowieckim / National Dog Show in Nowy Dwór Mazowiecki  PL

sędzia / judge  Mr Zdzisław Kitliński  PL

PSY / MALES :

kl. młodzieży / junior

Seglavi FCI AMAZING SUNSET  1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, Junior Winner, Best Junior, BOB

kl.otwarta / open

BOYAR Aspekt 

SUKI / FEMALES :

kl. baby

Seglavi  FCI  REBECCA DeMORNAY 1w.o., Najlepsze Baby, Najlepsze Baby w Rasie / 1v.p., Best Baby, Best Baby in Breed

kl.otwarta / open

WITHOUT WELT Terierkowo


 04.09.2011 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Radomiu / National Dog Show in Radom  PL

sędzia / judge  Ms  Magdalena Kozłowska  PL

PSY :

kl. championów

219. Tribuns You're On The Line Wilson 1dosk., CWC, Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Male, BOB

SUKI :

kl. baby

220. Seglavi  FCI  ROSE DeSABLE  1w.o., Najlepsze Baby, Najlepsze Baby w Rasie / 1v.p., Best Baby, Best Baby in Breed


  04.09.2011 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych we Włocławku / National Dog Show in Włocławek  PL

sędzia / judge  Ms Anna Winiarska  PL

PSY :

kl. młodzieży

296. AMARILLO Scottish Wind  1dosk., Zw.Mł., Najlepszy Junior, Zw.Rasy / ex.1, Junior Winner, Best Junior, BOB

297. Seglavi FCI AMAZING SUNSET  2dosk. / ex.2

SUKI :

kl. młodzieży

298. ANTURIA Scottish Wind  1dosk., Zw.Mł. / ex.1, Junior Winner


 27.08.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Debreczynie / International Dog Show in Debrecen  HU

sędzia / judge  Mr Juha Palosaari  FIN

PSY :

kl.młodzieży / junior

537. Viharsarok Szepe Abu

kl.pośr. / intermediate

538. Rocker At Impuls

kl.championów / champion

539. Tribuns You're On The Line Wilson 1dosk., CAC, CACIB, Najlepszy Pies / ex.1, CAC, CACIB, BOS

SUKI :

kl.pośrednia / intermediate

540. Miss Peronality Plus of Schangel  2

541. Seglavi Sixty Four Dollar Question  1dosk., CAC, CACIB, Najlepsza Suka, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOB


28.08.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Debreczynie / International Dog Show in Debrecen  HU

sędzia / judge Lokodi Zsolt ROM

PSY :

kl.młodzieży / junior

508. Viharsarok Szepe Abu

kl.pośrednia / intermediate

509. Rocker At impuls

kl.championów / champion

510. Tribuns You're On The Line Wilson 1dosk., CAC, CACIB, Zw.Rasy / ex.1, CAC, CACIB, BOB

SUKI :

511. Miss Personality Plus of Schangel  1dosk., bez CAC, bez CACIB / ex.1, without CAC, without CACIB

512. Seglavi Sixty Four Dollar Question 2dosk. / ex.2


 13.08.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Sopocie / International Dog Show in Sopot  PL

sędzia / judge  Mr Leos Jancik  CZ

PSY :

kl.młodzieży / junior

872. Aspekt Poland ENZO

kl.pośrednia / intermediate

873. Hjohoo's I Keep My Eyes On Hjo

kl.otwarta / open

874. Black Light Burns Grandiflora 1dosk. / ex.1

SUKI :

kl.baby

875. Seglavi FCI SELFISH GIRL  1w.o. Najlepsze Baby, Najlepsze Baby w Rasie / v.p.1, Best Baby, Best Baby in Breed

kl.młodzieży / junior

876. W. Kużnia Dusz z Księżopola

kl.pośrednia / intermediate

877. Design of Solipse  2dosk. / ex.2

878. Seglavi FCI TATUUM O'NEAL 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

879. Seglavi FCI THALISMA  3dosk. / ex.3

kl.otwarta / open

880. Lalka Psia Parafia  bdb / very good

881. Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN 1dosk., CWC, CACIB, Najlepsza Suka, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOB


 07.08.2011 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Chojnicach / National Dog Show in Chojnice PL

sędzia / judge  Mr Andrzej Pławiński  PL

SUKI :

kl. otwarta

Seglavi FCI Skin You're In  1dosk.,CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB


 17.07.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Warszawie / International Dog Show in Warszawa  PL

sędzia / judge  Ms  Viva Maria Soleckyj-Szpunar  PL

PSY :

kl.szczeniąt / puppies

1116. Seglavi FCI AMAZING SUNSET nieobecny / absent

kl.młodzieży / junior

1117. ELLIOT Aspekt 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / intermediate

1118. JRPLCH JRPLW'10 Seglavi FCI THAT'S HOT - 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl.otwarta / open

1119. ALFIK Brikasta 2dosk. / ex.2

1120. TYMON Alta Carya  1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.championów / champion

1121. INTCH MULTICH Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk., CWC, CACIB, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Male, BOB

SUKI :

kl.szczeniąt / puppies

1122. W.KUŹNIA DUSZ z Księżopola ??

kl.pośrednia / intermediate

1123. BLONDE REDHEAD Grandiflora  2dosk. / ex.2

1124. Seglavi FCI SIXTY FOUR DOLLAR QUESTION - 1dosk.,CWC, CACIB, Najlepsza Suka / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOS

1125. Seglavi FCI THALISMA  3dosk. / ex.3

kl.otwarta / open

1126. KROPKA z Psiej Parafii  - 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.championów / champion

1127. PLCH JRPLCH Seglavi FCI SAPPHIRE ROYAL 2dosk. / ex.2

1128. JEUW'10 JRPLCH JRPLW'10 ROCH Seglavi FCI TOP MODEL - 1dosk.,CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB


 26.06.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Krakowie / International Dog Show in Kraków  PL

sędzia / judge  Mr  Jan Gajewski  PL

PSY :

822. ROCKER At Impuls ?

SUKI :

kl.młodzieży / junior

823. BOSIA Reksor 1dosk.,Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / intermediate

824. Seglavi FCI SIXTY FOUR DOLLAR QUESTION 1dosk.,CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOB

kl.championów

825. REMEDIA Magor 2dosk. / ex.2

826. Seglavi FCI TOP MODEL 1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB


 18.06.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Szczecinie / International Dog Show in Szczecin  PL

sędzia / judge  Mr Torsten Himmrich  D

PSY :

kl.otwarta / open

776. XERROS vom Engelstein ?

kl.championów / champion

777. Hjohoo's HJO ARE MY GOLD NUGGET 1dosk.,CWC, CACIB, Zw.Rasy / ex.1, CAC, CACIB, BOB

SUKI :

kl.pośrednia / intermediate

778. Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN 1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl. otwarta / open

779. Seglavi FCI TATUUM O'NEAL 2dosk. / ex.2

780. VANILLA-JIL vom Smaragd 1dosk.,CWC, CACIB / ex.1, CAC, CACIB


 07.05.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Łodzi / International Dog Show in Łódź  PL

sędzia / judge  Ms  Małgorzata Lula  PL

PSY :

kl.młodzieży / junior

1277. Hjohoo's I Keep My Eyes On Hjo  1dosk., Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / intermediate

1278. Black Light Burns Grandiflora 1dosk., CWC / ex.1, CAC

1279. Asko Reksor  2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

1280. Alta Carya Tytus 1dosk., CWC, CACIB / ex.1, CAC, CACIB

kl.championów / champion

1281. Rottrivers Walk In The Rain  1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

SUKI :

kl.szczeniąt / puppies

1282. Bosia Reksor 1w.o., Najlepsze Szczenię / 1v.p., Best Puppy

kl.młodzieży / junior

1283. Seglavi FCI Thalisma 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośr. / intermediate

1284. Black Label Society Grandiflora 2dosk. / ex.2

1285. Seglavi FCI Skin You're In  1dosk., CWC, CACIB, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, BOB

kl.otwarta / open

1286. Xana Golden Star Aspekt

1287. Blonde Redhead Grandiflora

1288. Seglavi FCI Tatuum O'Neal 1dosk., CWC / ex.1,CAC

kl.championów / champion

1289. Remedia Magor 1dosk, CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB


 10.04.2011 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Zabrzu / National Dog Show in Zabrze  PL

sędzia / judge  Ms  Lucyna Juzwa  PL

PSY / MALES :

kl.otwarta / open

Alta Carya TYMON

kl.championów / champion

Alta Carya HONEY STONE

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior

Seglavi FCI TULIPA   1dosk. / ex.1


 03.04.2011  Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Berlinie w Niemczech / International Dog Show in Berlin  D

sędzia / judge  Mr Csaba Borsfai HU

PSY / MALES :

kl.pośrednia / intermediate

Kiokas GATOR   1dosk. / ex.1

kl.championów / champion

Hjohoo's Hjo Are My Gold Nugget  1dosk.,CAC, VDH, CACIB, Zwycięzca Rasy, Zw.Berlina'11 / ex.1, CAC, VDH, CACIB, Berlin Winner'11, BOB

Cale Hill's VIGGO  2dosk., Res.CAC, Res.VDH, Res.CACIB / ex.2, Res.CAC, Res.VDH, Res. CACIB

kl.weteranów / veteran

BODY of Cairney's Dream

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior

Cale Hill's REBEL WITH A CAUSE  1dosk., Młodzieżowy CAC KFT + VDH / ex.1, Junior CAC KFT + VDH

FIONA Of Barnsley  nieob. / absent

FANTASIA Of Barnsley  nieob. / absent

kl.pośrednia / intermediate

Cale Hill's GURLI  1dosk., Res.CAC, Res.CACIB, VDH / ex.1, Res.CAC, Res.CACIB, VDH

Seglavi SKIN YOURE IN  2dosk.,Res.VDH / ex.2, Res.VDH

YES SIR I CAN BUGGY  3dosk. / ex.3

ZARA-FEA vom Smaragd  nieob. / absent

kl.otwarta  / open

Seglavi TATUUM O'NEAL  1dosk.,CAC, VDH, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zw.Berlina'11 / ex.1, CAC, VDH, CACIB, Berlin Winner'11, BOS

YOYO-JIL vom Smaragd   2dosk., Res.VDH / ex.2, Res.VDH

Kiokas FIRST ONE  3dosk. / ex.3

Cairn Bries CREED LOVE IN BLACK  4dosk. / ex.4

No Copyright CZECH ME IN   dosk. / ex.

GINA LUNA von der Flotten Rotte   bdb / vg

kl.championów / champion

Cairn Bries CINDERELLA   1dosk., VDH / ex.1, VDH

ABYGAIL Fulfiled Wish  2dosk., Res.VDH / ex.2, Res.VDH


20.03.2011  Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Wilnie na Litwie / International Dog Show in Vilnius  LT

sędzia / judge  Ms  Dubravka Reicher  CRO

PSY / MALES :

kl.pośr. / intermediate

Dzokeris CYKLONAS  1dosk.,CAC, Res.CACIB / ex.1,CAC, Res.CACIB

kl.otwarta / open

Hjohoo's HJO BRING LOVE TO ME 1dosk., CAC / ex.1, CAC

Hjohoo's HJO'RE KIDDING  2

Kadis Besijuokiancios  nieob. /absent

kl.championów / champions

Alta Carya  HONEY STONE  2

Tribuns YOU'RE ON THE LINE WILSON  1dosk.,CAC, CACIB, Puchar Wilna '11, Zw.Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Vilnius Cup '11, BOB

kl.weteranów / veteran

Golden Heroe's HOT SHOT  1dosk., Najlepszy Weteran / ex1., Best Veteran

SUKI / FEMALES :

REBELIA Alta Carya 2

Rile Besijuokiancios Akys 1dosk., Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

Hjohoo's I ONLY WANNA BE WITH HJO  1dosk.,CAC, CACIB, Puchar Wilna '11 / ex.1, CAC, CACIB, Vilnius Cup '11

Seglavi SKIN YOU'RE IN   2dosk., Res. CACIB / ex.2, Res. CACIB

kl.otwarta / open

ANGEL SHADOW Antante  2

Seglavi TATUUM O'NEAL  1dosk.,CAC/ ex.1, CAC


 19.03.2011  Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Wilnie na Litwie / International Dog Show in Vilnius  LT

sędzia / judge  Ms  Elena Matveeva  RUS

PSY / MALES :

kl.pośr. / intermediate

Dzokeris CYKLONAS  1dosk.,CAC, Res.CACIB / ex.1,CAC, Res.CACIB

kl.otwarta / open

Hjohoo's HJO BRING LOVE TO ME   2

HONEY STONE  Alta Carya  3

Tribuns YOU'RE ON THE LINE WILSON  1dosk.,CAC, CACIB, Zw.Litwy '11, Zw.Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Lithuanian Winner '11, BOB

kl.weteranów / veteran

Golden Heroe's HOT SHOT 1dosk., Najlepszy Weteran / ex1., Best Veteran

SUKI / FEMALES :

REBELIA  Alta Carya  2

Rile Besijuokiancios Akys 1dosk., Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

Hjohoo's I ONLY WANNA BE WITH HJO 

Seglavi SKIN YOU'RE IN  1dosk.,CAC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB

kl.otwarta / open

ANGEL SHADOW  Antante

Seglavi TATUUM O'NEAL  1dosk.,CAC, CACIB, Zwycięzca Litwy '2011 / ex.1, CAC, CACIB, Lithuanian Winner '2011


 06.03.2011  Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Jarosławiu / National Dog Show in Jarosław  PL

sędzia / judge  Ms Elżbieta Chwalibóg  PL

PSY / MALES :

kl.pośredia / intermediate

Seglavi THAT'S HOT  1dosk.,CWC, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1, CAC, BOS

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior

Seglavi SIXTY FOUR DOLLAR QUESTION  1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / intermediate

Seglavi TOP MODEL  1dosk., CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB


 

 18.02.2011  Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Presov na Słowacji / International Dog Show in Presov  SK

sędzia / judge  Mr  Bo Skalin  S

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior

268. CATHAL Ashlar Garth

kl.pośrednia / intermediate

269. ROCKER At Impuls

kl.otwarta / open

270. Limecastle's JOY FOR SOLIPSE ex.1, CAC, CACIB, BOB

kl.Championów / Champion

271. Tribun's YOU'RE ON THE LINE WILSON ex.1, CAC, Res.CACIB

SUKI / FEMALES :

kl.baby

272. DORRIE Ashlar Garth

kl.młodzieży / junior

273. DIVINE BERRY Solipse

kl.pośrednia / intermediate

274. Seglavi FCI TOP MODEL  ex.1, CAC, Res.CACIB

kl.otwarta / open

275. BIGGI Ashlar Garth

kl.Championów / Champion

276. MELANY Vazska Kaskada ex.1, CAC, CACIB


 13.02.2011  Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy / National Dog Show in Bydgoszcz  PL

sędzia / judge  Ms Dorota Kuczyńska - Standełło  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior

725. Hjohoo's I KEEP MY EYES ON HJO  1dosk., Zw.Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

726. Rottriver's WALK IN THE RAIN  1dosk.,CWC, NDPwR, Zw.Rasy / ex.1, CAC, Best Male, BOB

SUKI / FEMALES :

727. BLONDE REDHEAD Grandiflora  2

728. Seglavi FCI TATUUM O'NEAL  1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.pośrednia / intermediate

729. Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN  1dosk., CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1, CAC, Best Female

kl.otwarta / open

730. Sentvik BRIGITTA 1dosk.,CWC / ex.1, CAC

kl. championów / champion

731. Sentvik GORMLEY 1dosk., CWC / ex.1, CAC


 12/13.02.2011  Nocna (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy / National Night Dog Show in Bydgoszcz  PL

sędzia / judge  Ms Anna Winiarska  PL

SUKI :

kl.młodzieży / junior

566. Seglavi FCI TATUUM O'NEAL  1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Młodzieżowy Champion Polski / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed, Junior Champion Of Poland

kl.pośrednia / intermediate

567. Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN  1dosk., CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB

kl. otwarta / open

568. Sentvik GORMLEY 1dosk., CWC / ex.1, CAC

kl.championów / champion

569. Sentvik BRIGITTA 1dosk., CWC / ex.1, CAC


28.01.2011 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Głogowie / International Dog Show in Głogów   PL

sędzia / judge  Mr Piotr Król  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior

BLACK LIGHT BURNS Grandiflora

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior

Seglavi FCI TATUUM O'NEAL  1dosk., Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

Cairn Lady's YES SIR I CAN BUGGY  1dosk., CWC / ex.1, CAC    ?

Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN  2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

Cairn Lady's XTRA-VAGANT 1dosk., CWC / ex.1, CAC    ?


 16.01.2011 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Gdańsku / National Dog Show in Gdańsk   PL

sędzia / judge  Ms Aleksandra Sękowska-Miros  PL

SUKI :

kl.młodzieży / Junior class

381. Seglavi FCI TATUUM O'NEAL 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.pośrednia / Intermediate

382. Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN 1dosk., CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB

kl.otwarta / Open

383. Seglavi FCI SAPPHIRE ROYAL  1dosk., CWC, Champion Polski / ex.1, CAC, Champion of Poland title

 Show Results 2010 


 13.11.2010 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Kielcach / International Dog Show in Kielce   PL

sędzia / judge  Mr Otakar Vondrous  CZ

PSY / MALES :

kl.Mł. / Junior class

ASKO Reksor 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

BLACK LIGHT BURNS Grandiflora  2

kl. Pośrednia / Intermediate

Seglavi JFK  1dosk., CWC, Champion Polski / ex.1, CAC, Champion of Poland

ALFIK Brikasta  2

TYMON Alta Carya  3

kl.Championów / Champion

Tribuns Sky's The Limit  1dosk.,CWC, CACIB, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy, Interchampion / ex.1,CAC, CACIB, Best Male, BOB, Interchampion title

WITALIS Alta Carya  2  

SUKI / FEMALES :

kl.Baby

Reise Reise Grandiflora

kl. Młodzieży / Junior

Seglavi TULIPA  1dosk., Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

DIVINE BERRY Solipse  

BLONDE REDHEAD Grandiflora  

kl. Otwarta / Open

Seglavi CELESTIA  1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

BEZA Tanabata   nieobecna / absent

kl.Championów / Champion

MELANY Vazska Kaskada  1dosk.,CWC, CACIB, NDSwR / ex.1, CAC, CACIB, Best Female


07.11.2010 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu Zwycięzca Polski 2010 / International Dog Show in Poznań Winner of Poland 2010

sędzia / judge Ms Elżbieta Chwalibóg  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / Junior

1255. Seglavi THAT'S HOT 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2010 / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed, Junior Winner Of Poland 2010

kl.pośrednia / Intermediate

1256. Rottriver's WALK IN THE RAIN  1dosk.,CWC, CACIB, NDPwR, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Male , BOB

kl. otwarta / open

1257. BOLUŚ Tanabata  3bdb. / 3 very good

1258. Seglavi JAMIROQUAI 1dosk., CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

1259. Mr.Winterbottom's Vincent Van Gogh  2dosk. / ex.2

SUKI / FEMALES :

1260. BLONDE REDHEAD Grandiflora  nieobecna / absent

1261. Seglavi SKIN YOU'RE IN  3bdb / 3v.g

1262. Seglavi TATUUM O'NEAL 2dosk. / ex.2

1263. Seglavi TOP MODEL  1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2010 / ex.1, Junior Winner, Junior Winner Of Poland 2010

kl. otwarta / open

1264. Rottriver's ALICE IN WONDERLAND 2dosk., Res. CACIB / ex.2, Res.CACIB

1265. Mr. Winterbottom's ANKY van GRUNSVEN 1dosk., CWC, CACIB, NDSwR, Zwycięzca Polski 2010 / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, Winner Of Poland 2010


 06.11.2010 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu / International Dog Show in Poznań

sędzia / judge Ms Luisa Dodino Salinas IT

PSY / MALES :

kl.pośrednia / Intermediate

1056. Rottriver's WALK IN THE RAIN  1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl. otwarta / open

1057. BOLUŚ Tanabata  2bdb. / 2 very good

1058. Mr.Winterbottom's Vincent Van Gogh  1dosk.,CWC, CACIB, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Male, BOB

SUKI / FEMALES :

1059. BLONDE REDHEAD Grandiflora  nieobecna / absent

1060. Seglavi SKIN YOU'RE IN 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

1061. Seglavi TATUUM O'NEAL 3dosk. / ex.3

1062. Seglavi TOP MODEL  2dosk. / ex.2

kl.pośrednia / intermediate

1063. YOYO-JIL Vom Smaragd  nieobecna / absent

kl. otwarta / open

1064. Rottriver's ALICE IN WONDERLAND 1dosk.,CWC, CACIB, NDSwR / ex.1, CAC, CACIB, Best Female

1065. Mr. Winterbottom's ANKY van GRUNSVEN 2dosk.,Res. CACIB / ex.2, Res.CACIB


 02.10.2010 Klubowa Wystawa Terrierów w Celje na Słowenii / Terrier Club Show in Celje SLO

sędzia / judge Ms Cindy Pettersson  S

PSY / MALES :

Kl.młodzieży / junior class

418. Seglavi THAT’S HOT  2dosk./ex.2

419. Niskanniemen HOT TEN TOTTI  1dosk.,Młodzieżowy Zwycięzca Klubu / ex.1,Club Junior Winner

420. CRONUS Hoity-Toity Gang

421. DREAMING DARWIN Solipse

kl.pośr. / Intermediate

422. Seglavi JAMIROQUAI  2dosk., Res.CAC / ex.2, Res.CAC

423. BAILEYS-BOY Iz Doma Eliv’s  1dosk.,CAC / ex.1,CAC

424. Rottriver’s WALK IN THE RAIN

425. Glenmore’s IMP PERFECT

kl.otwarta / open

426. Glenmore’s GARFIELD

427. ROCKO Beit Dembin 

428. NAPO Beit Dembin

429. Wittrock WILD CRAZY REBELL

kl.Championów / Champions

430. ORLANDO BLOOM Iz Doma Eliv’s

431. Hjohoo’s HJO’RE THE LOVE OF MY LIFE

432. Mascalzone Latino

433. Glenmore’s EYECATCHER

kl.weteranów / Weteran

434. ETERNITY-VOICE vom Smaragd 1dosk.,CAC, Weteran Zwyciezca Klubu Najlepszy Weteran / ex.1,CAC, Veteran Club Winner, Best Veteran

SUKI / FEMALES :

Kl.szczeniąt / puppy

435. ZOLOTAYA ZHILKA Iz Doma Eliv’s

kl.młodzieży / junior lass

436. Seglavi TOP MODEL  2dosk./ ex.2

437. Seglavi SKIN YOU’RE IN  3dosk. / ex.3

438. Seglavi TATUUM O’NEAL  4 bdb. / 4 vg.

439. DAPHY GO ON Solipse   bdb / vg.

440. EVENT OF YEAR Iz Doma Eliv’s  1dosk.,Młodzieżowy Zwycięzca Klubu / ex.1,Club Junior Winner

441. No Copyright CZECH ME IN   bdb / vg.

442. Radost Abus TENERITA   bdb / vg.

kl.pośr. / Intermediate

443. Sentvik GORMLEY

444. BAGATEL BIJOU Iz Doma Eliv’s

445. Glenmore’s IDILLIJA DLJA ELIV’S

446. AKVAREL Iz Lunnogo Sada

447. Hjohoo’s JUST THE WAY HJO ARE

kl.otwarta / open

448. Niskanniemen GAIL GILMORE

449. OSEN ZOLOTAYA Iz Doma Eliv’s

450. Rottriver’s ALICE IN WONDERLAND

451. Hjohoo’s BELIEVE IN HJOURSELF  1dosk.,CAC /ex.1,CAC

kl.Championów /Champions

452. Niskanniemen ELISABETH TAYLOR

453. Niskanniemen CARAMELLI

454. USLADA TSARITSA GREZ Iż Doma Eliv’s

455. CHEREVICHKA Iz Doma Eliv’s

456. ABYGAIL Fullfilled Wish

457. DON’T CALL ME BABY

kl.weteranów / Weteran

458. Tiny - Toon’s FAIRY TALE  1dosk.,CAC, Weteran Zwycięzca Klubu / ex.1,CAC, Veteran Club Winner


 01.10.2010 Europejska Wystawa Psów Rasowych w Celje na Słowenii / European Dog Show in Celje SLO

sędzia / judge  Mr Seamus Oates    IRL

PSY / MALES :

Kl.młodzieży / junior

3439. CRONUS Hoity-Toity Gang  bdb / vg

3440. Niskanniemen HOT TEN TOTTI  3dosk. / ex.3

3441. Seglavi THAT’S HOT   2dosk. / ex.2

3442. Limecastle’s Joy For Solipse 1dosk.Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2010, Najlepszy Junior / ex.1, European Junior Winner 2010, Best Junior

3443. Hjohoo’s Hjo Don’t Wanna Miss Me  ?

kl.pośrednia / Intermediate

3444. BAILEYS-BOY Iz Doma Eliv’s  2dosk./ ex.2

3445. Seglavi JAMIROQUAI  1dosk.,CAC / ex.1,CAC

3446. Glenmore’s IMP PERFECT  3dosk. / ex.3

kl.otwarta / open lass

3447. Hjohoo’s HJO ARE MY GOLD NUGGET  2dosk.,Res.CAC / ex.2,Res.CAC

3448. Dark Lane SONETTO 4dosk. / ex.4

3449. NAPO Beit Dembin  bdb / vg

3450. Tribun’s YOU’RE ON THE LINE WILSON  bdb / vg

3451. Wittrock WILD CRAZY REBELL  3dosk. / ex.3

3452. ROCKO Beit Dembin  1dosk.,CAC,CACIB, Zwycięzca Europy 2010, Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB, European Winner 2010, BOB

3453. Rottriver’s WALK IN THE RAIN  dosk. / ex.

3454. Glenmore’s GARFIELD  bdb / vg

3455. Tribun’s ONLY YOU  ?

kl.Championów / Champions

3456. Sensei’s WRANGLER  3dosk. / ex.3

3457. Tribun’s JAY LENO  ?

3458. Thestrup’s TANGO N’CASH  2dosk.,Res.CAC / ex.2, Res.CAC

3459. Birselaw MOMENT OF MAGIC  dosk. / ex.

3460. ORLANDO BLOOM Iż Doma Eliv’s  4dosk. / ex.4

3461. Glenmore’s EYECATCHER  dosk. / ex.

3462. Mascalzone Latino  dosk. / ex.

3463. Hjohoo’s HJO’RE THE LOVE OF MY LIFE  1dosk.,CAC, Res.CACIB /ex.1, CAC,  Res.CACIB

Weteran / Veteran class

3464. ETERNITY - VOICE Vom Smaragd  1dosk.,Weteran Zwycięzca Europy 2010 / ex.1, Veteran European Winner 2010

SUKI / FEMALES :

Kl.szczeniąt / puppy

3465. ZOLOTAYA ZHILKA Iz Doma Eliv’s  1wo, Najlepsze Szczenię / 1v.p. Best Puppy

Kl.młodzieży / junior class

3466. Seglavi TATUUM O’NEAL  bdb. / v.g.

3467. MISS PERSONALISTY PLUS Of Schangel  dosk. / ex.

3468. EVENT OF YEAR Iż Doma Eliv’s  dosk. / ex.

3469. DESIGN OF Solipse  4dosk. / ex.4

3470. ZITA zo Sengetova  3dosk. / ex.3

3471. My Sweet Lady Jane  bdb / vg

3472. ESTATE Di Cavojasca  bdb / vg

3473. No Copyright CZECH ME IN  2dosk./ ex.2

3474. Seglavi SKIN YOU’RE IN   dosk. / ex.

3475. Radost Abus TENERITA  dosk. / ex.

3476. Seglavi TOP MODEL  1dosk.,Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2010/ ex.1.,European Junior Winner 2010

kl.pośrednia / Intermediate

3477. Glenmore’s HALLOWEEN QUEEN  3dosk. / ex.3

3478. BAGATEL BIJOU Iz Doma Eliv’s  bdb / vg

3479. Glenmore’s IDILLIYA DLJA ELIV’S  bdb / vg

3480. Sentvik GORMLEY  4dosk. / ex.4

3481. Hjohoo’s JUST THE WAY HJO ARE  1dosk.,CAC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

3482. BUTTERFLY For Solipse  2dosk., Res.CAC / ex.2, Res.CAC

3483. AKVAREL  Iz Lunnogo Sada  bdb / vg

kl.otwarta / open

3484. STRAWBERRY SHAKE Of Shangel  4dosk. / ex.4

3485. OSEN ZOLOTAYA Iz Doma Eliv’s  dosk. / ex.

3486. Niskanniemen GAIL GILMORE  dosk. / ex.

3487. Hjohoo’s BELIEVE IN HJOURSELF  3dosk. / ex.3

3488. Dark Lane PRALINA  1dosk.,CAC / ex.1, CAC

3489. Niskanniemen ELISABETH TAYLOR  bdb / vg

3490. Rottriver’s ALICE In WONDERLAND  ?

3491. Rocco’s Collar ROCK QUEEN  2dosk., Res.CAC / ex.2, Res.CAC

kl.Championów / Champions

3492. Niskanniemen CARAMELLI  3dosk. / ex.3

3493. ABIGAIL Fullfilled Wish  dosk. / ex.

3494. USLADA TSARITSA GREZ Iz Doma Eliv’s  ?

3495. Don't Call Me Baby  2dosk., Res.CAC / ex.2, Res CAC 

3496. CHEREVICHKA Iz Doma Eliv’s  dosk. / ex.

3497. Hjohoo’s I WANNA BE LIKE HJO 1dosk.,CAC,CACIB, Zwycięzca Europy 2010 / ex.1, CAC, CACIB, European Winner 2010

3498. GINEVRA Dei Grandi Fiumi  4dosk. / ex.4

kl.Weteranów / Veteran

3499. Tiny-Toon’s Fairy Tale  1dosk., Weteran Zwycięzca Europy 2010, Najlepszy Weteran / ex.1, Veteran European Winner 2010, Best Weteran


 11.09.2010 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Warszawie / National Dog Show in Warszawa  PL

sędzia / judge Ms Aleksandra Sękowska - Miros   PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior class

522. Seglavi THAT'S HOT 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.pośrednia / intermediate

523. Rottrivers WALK IN the RAIN 1dosk.,CWC, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, BOB

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior class

524. BLONDE REDHEAD Grandiflora  2dosk. / ex.2

525. Seglavi TOP MODEL 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.otwarta / open

526. XANA GOLDEN STAR Aspekt   bdb / very good ??


 05.09.2010 Międzynarodowa (CACIB) Wystawa Psów Rasowych w Krakowie / International Dog Show in Kraków PL

sędzia / judge Ms Anna Cviecakova  SK

PSY / MALES :

kl.młodzieży / junior class

981.Seglavi THAT'S HOT  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

982. Seglavi SOUNDTRACK 1dosk. / ex.1

kl.otwarta / open

983. Blueberry Fleetwood 2dosk. / ex.2

984. Seglavi JAMIROQUAI  1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res.CACIB

kl.Championów / Champion

985. Qasamo's HAPPY QUICK 1dosk.,CWC, CACIB, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, BOB

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior

986. BLACK LABEL SOCIETY Grandiflora 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

987. Seglavi TOP MODEL  2dosk. / ex.2

kl.otwarta / open

988. Hjohoo's I Wanna Be Only For Hjo 1dosk.CWC, CACIB / ex.1,CAC, CACIB , BOS

kl.Championów / Champion

989. MAGIA Terierkowo 1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB


 22.08.2010 Krajowa (CAC)Wystawa Psów Rasowych w Radomiu / National Dog Show in Radom PL

sędzia / judge Ms Elżbieta Chwalibóg  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / Junior

262. Seglavi THAT'S HOT   1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1,Junior Winner

kl.pośrednia / intermediate

263. Seglavi JAMIROQUAI  1dosk.,CWC, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1, CAC,  BOS

kl.Championów

264. Tribuns YOU'RE on the LINE WILSON  1dosk.,CWC / ex.1,CAC

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / Junior

265. Seglavi TOP MODEL   1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.otwarta / open

266. Tjeps TIDY SHOES HANIA  1dosk.,CWC,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie , Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB

267. Alta Carya Wojka  lokata 2, ocena ?? / 2nd place, note ??


 07.08.2010 Międzynarodowa  (CACIB)Wystawa Psów Rasowych w Druskiennikach na Litwie / International Dog Show in Druskininkai LT

sędzia / judge Mr Svante Frisk  S


PSY / MALES :

kl.otwarta/open

545. ORLANDO BLOOM iz Doma Eliv's 1dosk.,CAC,CACIB, Najlepszy Pies w Rasie / ex.1,CAC,CACIB, BOS

546. Hjohoo's Hjour Kidding

547. Rottriver's TAKE THAT

kl.Championów / champion

548. SLO CH Glenmore's GARFIELD

549. ROM CH Rottriver's TOY TOY

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / Puppy

550. ANGEL SHADOW Antante

kl.młodzieży / junior

551. Hjohoo's I Only Wanna Be With Hjo 1dosk.,Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1,Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / Intermediate

552. Glenmore's Idilija Dlja Eliv's

kl.otwarta / open

553. Rottriver's Alice In Wonderland

kl. championów / Champion

554. RUS CH  CHEREVICHKA Iz Doma Eliv's

555. FIN CH  Rocco's Collar SPICY DIAMOND GAL  2dosk. / ex.2

556. PLCH  Seglavi SKINTASTIC  1dosk.,CAC, Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB


 06.08.2010 Międzynarodowa  (CACIB)Wystawa Psów Rasowych w Druskiennikach na Litwie / International Dog Show in Druskininkai LT

sędzia / judge Ms Valentina Ivanishcheva  RU


PSY / MALES :

kl.otwarta/open

545. Glenmore's GARFIELD  1dosk.,CAC, CACIB, Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB, BOB

546. Hjohoo's Hjour Kidding

547. Rottriver's TAKE THAT

kl.Championów / champion

548. ORLANDO BLOOM iz Doma Eliv's

549. ROM CH Rottriver's TOY TOY

SUKI / FEMALES :

kl.młodzieży / junior

551. Hjohoo's I Only Wanna Be With Hjo  1dosk., Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia / Intermediate

552. Glenmore's Idilija Dlja Eliv's

kl.otwarta / open

553. Rottriver's Alice In Wonderland

kl. championów / Champion

554. RUS CH  CHEREVICHKA Iz Doma Eliv's

555. FIN CH  Rocco's Collar SPICY DIAMOND GAL  2dosk. / ex.2

556. PLCH  Seglavi SKINTASTIC 1dosk.,CAC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie / ex.1,CAC,CACIB, BOS


25.07.2010 Krajowa Wystawa Psów Rasowych (CAC) w Będzinie / National Dog Show in Będzin  PL

sędzia / judge Mr Maciej Kozber  PL

PSY / MALES :

kl.pośrednia / intermediate

Seglavi SOUNDTRACK  1dosk.,CWC / ex.1,CAC

kl.otwarta / open

Seglavi JFK  1dosk.,CWC, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1, CAC, Best Male

SUKI / FEMALES :

kl.otwarta / open

WERWA Alta Carya  ??

kl.Championów / Champion

MAGIA Terierkowo 1dosk.,CWC, NDSwR, Zw.Rasy / ex.1, CAC, Best Female, BOB

YENA Aspekt  nieobecna / absent


 18.07.2010 Krajowa Wystawa Psów Rasowych (CAC) w Gdyni / National Dog Show in Gdynia  PL

sędzia / judge Mr Maciej Kozber  PL

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / puppy

Seglavi TATUUM O'NEAL  1w.o.,Najlepsze Szczenię , Najlepsze Szczenię w Rasie / 1v.p., Best Puppy, Best Puppy in Breed

kl.młodzieży / junior class

Seglavi SKIN YOU'RE IN 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed, BOB


 10-11.07.2010 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) w Warszawie / International Dog Show in Warszawa PL

sędzia / judge Mr Zdzisław Kitliński  PL

PSY / MALES :

kl.młodzieży / Junior

TYMON Alta Carya 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1,Junior Winner , Best Junior

kl.pośrednia / Intermediate

GACEK Tanabata

kl.otwarta / Open

Rottriver's WALK IN the RAIN

BOLUŚ Tanabata

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / Puppy

BLONDE REDHEAD Grandiflora  1w.o. / v.p.1

Seglavi FCI TATUUM O'NEAL  2w.o. /  v.p.2

kl.młodzieży / Junior

Seglavi FCI SKIN YOU'RE IN  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1, Junior Winner

kl.pośrednia / Intermediate

AŁŁA Brikasta

GLORIA Tanabata

kl.otwarta / Open

Rottriver's ALICE IN WONDERLAND

Stranger's ATIA BALBA

Aspekt YASPI


 19.06.2010 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) w Szczecinie / International Dog Show in Szczecin PL

sędzia / judge Mr Robert Kanas  SK

PSY / MALES :

kl.szczeniąt / Puppy

Bristle Cairn's JOEY  1w.o.,Najlepsze Szczenię Pies / 1v.p.,Best Puppy Male

SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / Puppy

Seglavi SKIN YOU'RE IN  1w.o.,Najlepsze Szczenię Suka, Najlepsze Szczenię w Rasie / 1v.p., Best Puppy Female, Best Puppy in Breed

Seglavi TATUUM O'NEAL  2w.o. / 2v.p.

kl.młodzieży / Junior

Walkendoerp's Duewelchen VICTORIA 1dosk.,Zw.Młodzieży,Najlepszy Junior / ex.1,Junior Winner,Best Junior

kl.Pośrednia / Intermediate

Sentvik GORMLEY  1dosk.,CWC CACIB,NDSwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB, Best Female, BOB

kl.Otwarta / Open

Tjeps TIDY SHOES HANIA  1dosk.,CWC / ex.1,CAC

Seglavi GODDESS OF THE WIND  2

kl.Championów / Champion

Bristle Cairn's GERLY 2dosk. / ex.2

Mac Geffert's KYLIE LIGHT UP LIFE 3dosk. / ex.3

Sentvik BRIGITTA  4dosk. / ex.4 

Carrottail's MIMI TURNER 1dosk,CWC / ex.1,CAC


 13.06.2010 Krajowa Wystawa Psów Rasowych (CAC) w Lublinie / National Dog Show in Lublin PL

sędzia / judge Mr Zygmunt Jakubowski PL

1. PSY / MALES :

Kl.szczeniąt / Puppy

456. Seglavi THAT’S HOT 1w.o,Najlepsze Szczenię Pies / 1v.p.,Best Puppy Male

Kl. Młodzieży / Junior

457. Alta Carya TYMON 1dosk.,Zw.Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior

kl.pośrednia /Intermediate

458. BOYAR Aspekt bdb / very good ?

459. Seglavi JAMIROQUAI 1dosk.,CWC, NDPwR, Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC, Best Male , BOB

SUKI / FEMALES :

Kl.szczeniąt / Puppy

460. Seglavi TOP MODEL 1w.o.,Najlepsze Szczenię Suka / 1v.p., Best Puppy Female

kl.pośrednia / Intermediate

461.Alta Carya WOJKA 1dosk.,NDSwR, bez CWC / ex.1, Best Female, without CAC

kl.otwarta / open

462. WHEAT EAR Terierkowo bdb / very good ?


 13.06.2010 KWPR (CAC) w Raciborzu / National Dog Show in Racibórz  PL

sędzia / judge Ms  Magdalena Świętoń

PSY / Males :

Kl.otwarta / open

Seglavi JFK  - 1bdb / v.g. 1

SUKI / FEMALES :

Kl.młodzieży / junior

Seglavi CELESTIA ��" 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie , Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner, Best Junior , BOB


 05.06.2010 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) w Lesznie / International Dog Show in Leszno PL

sędzia / judge Ms Magdalena Świętoń PL


PSY / MALES :
klasa pośrednia

932. Barkey Aspekt Poland
933. Makumba Czarny 4ME z Księżopola

kl.otwarta
934. Aspekt Poland FCI Zefir

SUKI / FEMALES :
kl.otwarta

935. SEGLAVI SAPPHIRE ROYAL 1dosk.,CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

kl.championów

936. RASKEN'S RHAPSODY IN BLUES 1dosk.,CWC, NDSwR, CACIB / ex.1,CAC, CACIB, Best Female


 30.05.2010 KWPR (CAC) w Płocku / National Dog Show in Płock PL

sędzia / judge Ms Dorota Kuczyńska-Standełło PL


PSY / MALES :

kl.szczeniąt

BLACK LIGHT BURNS GRANDIFLORA 1w.o. / v.p.1

klasa pośrednia

WITALIS ALTA CARYA 1dosk.,CWC,NDPwR, Zw.Rasy / ex.1,CAC,Best Male, BOB

klasa otwarta

MILLION DOLLAR BABY ALTA CARYA 1dosk.,CWC / ex.1,CAC

SUKI / FEMALES :

klasa szczeniąt

BLACK LABEL SOCIETY GRANDIFLORA

BLONDE REDHEAD GRANDIFLORA

klasa pośrednia

WERWA ALTA CARYA 1dosk.CWC NDSwR / ex.1,CAC,Best Female

klasa otwarta

SEGLAVI FCI SAPPHIRE ROYAL 1dosk, CWC / ex.1, CAC


 30.05.2010 KWPR (CAC) w Ustce / National Dog Show in Ustka PL

sędzia / judge Mr Andrzej Pławiński PL


SUKI / FEMALES :

kl.szczeniąt / Puppy

Seglavi SKIN YOU’RE IN 1w.o , Najlepsze Szczenię, Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 v.p. , Best Puppy, Best Puppy In Breed

Seglavi TATUUM O’NEAL 2w.o. / 2v.p.


 23.05.2010 Krajowa (CAC) Wystawa Terrierów i Czarnego Terriera w Czaplinku / National Terriers & Black Terriers Show in Czaplinek

sędzia / judge Marek Trębala  PL

SUKI / FEMALES :

Kl.otwarta / open

Seglavi GODDESS OF THE WIND 1dosk.,CWC,NDSwR, Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC, BEST FEMALE, BOB


 23.05.2010 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Bytomiu/ National Dog Show in Bytom  PL

sędzia Ms Zuzanna Ciganikova  CZ

PSY / MALES :

kl.Młodzieży / Junior

Seglavi CALIFORNICATION  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1,Junior Winner

kl.Otwarta / Open

Seglavi JFK  1dosk.,CWC,Najlepszy Pies, Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male, BOB

SUKI / FEMALES :

kl.Młodzieży

Seglavi CELESTIA  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

Seglavi COSMIC GIRL  nieobecna / absent

AŁŁA Brikasta  2dosk. ?


 16.05.2010 MWPR ( CACIB) o Zwycięstwo Europy Śr.&Wsch. / Central &East European Winner Dog Show in Bratislava  SK

 

sędzia / judge Mr Andras Korozs  HU

 

PSY / MALES :

 

Kl.Baby :

 

891. CRONUS Hoity Toity Gang  1w.o / v.p.1

 

kl.Młodzieży / Junior :

 

892. BEST FOR YOU Solipse  nieobecny / absent

 

893. Limecastles JOY For SOLIPSE  1dosk.,Zw.Młodzieży,Młodzieżowy Zw..Europy Śr.&Wsch ,Zw.Rasy / ex.1,CAJC,BOB, Junior Mid.&East.European Winner

 

894.Rottrivers WALK In The RAIN  2dosk. / ex.2

 

kl.Pośrednia / Intermediate :

 

895. Seglavi JAMIROQUAI  1dosk.,CAC,CACIB,ZWYCIĘZCA EUROPY ŚR.&WSCH 2010 / ex.1,CAC,CACIB, MID.&EAST. EUROPEAN WINNER 2010

 

896.PRINCE at Impuls 3dosk / ex.3

 

897.Trumpington’s YESTER  2dosk.,Res.CAC  / ex.2 ,Res.CAC

 

kl.Otwarta / Open :

 

898. CUSTEAU Kajsa Ondra 1dosk / ex.1

 

899. Seglavi SYNCHRONICITY  nieobecny / absent

 

kl.Championów / Champion :

 

900. MERLIN At Impuls  1dosk.,CAC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

 

SUKI /FEMALES :

 

Kl.BABY :

 

901. DIVINE BERRY Solipse 1w.o. / v.p.1

 

kl.Pośrednia / Intermediate :

 

902.ABYGAIL Fulfilled Wish 2dosk.,Res.CAC / ex.2, Res.CAC

 

903. PUSSYCAT At Impuls 1dosk,CAC / ex.1,CAC

 

904. Seglavi SAPPHIRE ROYAL  3dosk. / ex.3

 

kl.Otwarta / Open :

 

905. ASTRA Honey Eli 1dosk,CAC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

 

906. Rottriver’s ALICE In WONDERLAND 2dosk.,Res.CAC /ex.2,Res.CAC

 

kl.Championów / champion :

 

907. APHRA Honey Eli 2dosk.,Res.CAC / ex.2,Res.CAC

 

908. MELANY Vazska Kaskada 3dosk. /ex.3

 

909. RAMAYA Magor  1dosk.,CAC,CACIB, ZWYCIĘZCA EUROPY ŚR.&WSCH.2010 / ex.1,CAC,CACIB, MID.&EAST.EUROPEAN WINNER 2010

 

kl.Weteranów / Weteran

 

910. ALEXA zo Sengetova


 15.05.2010 MWPR (CACIB) Springduodanube w Bratysławie / International Dog Show in Bratislava  SK

 sędzia / judge  Mr Pavol Seman  SK

 

PSY / MALES :

 

Kl.Baby :

 

804. CRONUS Hoity Toity Gang  1w.o. / 1 v.p.

 

kl.Młodzieży / Junior :

 

805. BEST FOR YOU Solipse  2dosk. / ex.2

 

806. Limecastle’s JOY FOR SOLIPSE  1dosk.,Zw.Młodzieży, Zw.Rasy / ex.1,CAJC,BOB

 

807. Rottriver’s WALK IN the RAIN  3dosk / ex.3

 

kl.Pośrednia /Intermediate :

 

808. Seglavi JAMIROQUAI  2dosk.,Res.CAC,Res.CACIB / ex.2., Res.CAC,Res.CACIB

 

809. PRINCE at Impuls  1dosk.,CAC, CACIB

 

810. Trumpingtons YESTER  3dosk. / ex.3

 

Kl.Otwarta / Open :

 

811. Seglavi SYNCHRONICITY  nieobecny / absent

 

kl.Championów / Champion :

 

812. BRENT z Klce  1dosk.,CAC / ex.1,CAC

 

SUKI / FEMALES :

 

Kl.Pośrednia / Intermediate :

 

813. ABYGAIL Fullfiled Wish  1dosk.,CAC,CACIB / ex.1.,CAC,CACIB

 

814. Seglavi SAPPHIRE ROYAL  2dosk.,Res.CAC,Res.CACIB / ex.2, Res.CAC,Res.CACIB

 

kl.Otwarta / Open :

 

815. ASTRA Honey Eli  3bdb / Very good 3

 

816. PRIMA zo Sengetova 2dosk.,Res.CAC / ex.2,Res.CAC

 

817. Rottrivers ALICE In WONDERLAND 1dosk,CAC / ex.1,CAC

 

kl.Championów /Champion :

 

818. APHRA Honey Eli  nieobecna / absent

 

819. RAMAYA Magor  1dosk.,CAC / ex.1,CAC


16.05.2010 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Częstochowie / National Dog Show in Częstochowa PL

sędzia Mr Jarosław Grunt  PL

PSY / MALES :

Seglavi SOUNDTRACK 1dosk.,CWC,NDPwR, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, BOB

SUKI / FEMALES :

Seglavi GANJA 1dosk.,CWC, NDSwR / ex.1, CAC, BOS, Champion of Poland


 15.05.2010 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Częstochowie / National Dog Show in Częstochowa PL

sędzia Mr Zygmunt Jakubowski  PL

PSY / MALES :

Seglavi SOUNDTRACK 1dosk.,NDPwR, Zwycięzca Rasy / ex.1,BOB

SUKI / FEMALES :

Seglavi GANJA 1dosk.,NDSwR / ex.1, BOS


  03.05.2010 Krajowa (CAC) Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy / National Dog Show in Bydgoszcz PL

sędzia Ms Anna Winiarska  PL

PSY / MALES :

kl.Pośrednia / Intermediate

Sensei's PRINCE of POLAND 1dosk.,CWC,Najlepszy Pies,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male,BOB

SUKI / FEMALES :

kl.Baby

Seglavi TATUUM O'NEAL  1w.o.,Najlepsze Baby,Najlepsze Baby w Rasie / v.p.1,Best Baby,Best Baby in Breed

kl.Szczeniąt / Puppy

Seglavi SKIN YOU'RE IN  1 wybitnie obiecująca,Najlepsze Szczenię, Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 v.p.,Best Puppy , Best Puppy in Breed

kl.Młodzieży / Junior

 Seglavi SAPPHIRE ROYAL  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior in Breed

kl.Otwarta / Open

TRACY Aspekt 1dosk.,CWC / ex.1,CAC


 01-02.05.2010 Międzynarodowa (CACIB)Wystawa Psów Rasowych w Łodzi / International Dog Show in Łódź  PL

sędzia / judge Mr  Cristian Stefanescu  RO

PSY / MALES :

kl.Baby

1349. Seglavi THAT'S HOT  1 wybitnie obiecujący,Najlepsze Baby , Najlepsze Baby w Rasie / v.p.1, Best Baby,Best Baby in Breed

kl.Młodzieży / Junior

1350. KARAT Psia Parafia

1351. MEFELI Medrofa

1352. Rottriver's WALK IN THE RAIN  1dosk.,Zwyc.Młodzieży, Najlepszy Junior,Kwalifikacja na Cruft's 2011 / ex.1,Junior Winner,Best Junior, Cruft's Qualification 2011

kl. Pośrednia / Intermediate

1353. Seglavi FCI JAMIROQUAI  1dosk.,CWC,CACIB, Najlepszy Pies, Kwalifikacja na Cruft's 2011, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC,CACIB, Cruft's Qualification 2011, BOB

kl.Otwarta / Open

1354. Alta Carya Million Dollar Baby  bdb / very good

kl.Championów / Champion

1355. TONI Aspekt  1dosk.,CWC / ex.1,CAC

SUKI / FEMALES :

kl.Baby

1356. Seglavi TATUUM O'NEAL  2 wybitnie obiecująca / 2 v.p.

1357. Seglavi TOP MODEL  1 wybitnie obiecująca, Najlepsze Baby / 1 v.p. Best Baby

kl.Szczeniąt / Puppy

1358. Seglavi SKIN YOU'RE IN  1 wybitnie obiecująca,Najlepsze Szczenię, Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 v.p.,Best Puppy , Best Puppy in Breed

kl.Młodzieży / Junior

1359. Seglavi SAPPHIRE ROYAL  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Kwalifikacja na Cruft's 2011, Młodzieżowy Champion Polski / ex.1, Junior Winner, Cruft's Qualification 2011,Junior Champion of Poland

kl.Pośrednia / Intermediate

1360.Alta Carya WERWA  2dosk. / ex.2

1361. Seglavi GIRL FROM IPANEMA  1dosk,CWC / ex.1,CAC

kl.Otwarta / Open

1362. Beza Tanabata  3

1363. Rottriver's Alice In Wonderland  2dosk,Res CACIB / ex.2, Res.CACIB

1364.Stranger's Atia Balba 1dosk,CWC,CACIB,Najlepsza Suka,Cruft's Qualification 2011 / ex.1,CAC,CACIB,BOS


 24-25.04.2010 Międzynarodowa (CACIB)Wystawa Psów Rasowych w Opolu / International Dog Show in Opole  PL

sędzia / judge Mr Jaroslav Matyas  SK

PSY / MALES :

Kl.Młodzieży / Junior

Seglavi CALIFORNICATION  2

Seglavi SOUNDTRACK  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży, Junior Champion of Poland

Kl. Pośrednia / Intermediate

WITALIS Alta Carya 1dosk,CWC,CACIB,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC, CACIB, BOB

Kl.Otwarta / Open

MILLION DOLAR BABY Alta Carya 2

Seglavi JFK  1dosk.,CWC,Res. CACIB / ex.1,CAC, Res.CACIB

Kl.Championów / champion

Alta Carya HONEY STONE  nieobecny / absent

SUKI / FEMALES :

Baby

DIVINE BERRY Solipse 1v.p.

BLONDE REDHEAD Grandiflora  nieobecna / absent

Kl.Młodzieży / Junior

Seglavi COSMIC GIRL  2dosk. / ex.2

Seglavi CELESTIA  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie / ex.1,Junior Winner,Best Junior in Breed

Kl.Pośrednia / Intermediate

WERWA Alta Carya 1dosk.,CWC,CACIB / ex.1,CAC,CACIB,BOS

Kl.Otwarta / Open

YENA Aspekt 1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

Kl.Championów / Champion

MELANY Vazska Kaskada 1dosk.,CWC / ex.1,CAC


 18.04.2010 Międzynarodowa (CACIB)Wystawa Psów Rasowych w Satu-Mare w Rumunii / International Dog Show in Satu-Mare  RO

sędzia / judge : Mr Andras Korozs  HU

PSY / MALES :

Kl.pośrednia / Intermediate

Seglavi SYNCHRONICITY 1dosk.,CAC,CACIB,BOS

SUKI / FEMALES :

Kl.pośrednia / Intermediate

Seglavi GIRL FROM IPANEMA 1dosk.,CAC,CACIB,BOB


 17.04.2010 Międzynarodowa (CACIB)Wystawa Psów Rasowych w Satu-Mare w Rumunii / International Dog Show in Satu-Mare  RO

sędzia / judge Sandor Szabo  HU

PSY / MALES :

Kl.pośrednia / Intermediate

Seglavi SYNCHRONICITY 1dosk.,CAC,CACIB,BOS

SUKI / FEMALES :

Kl.pośrednia / Intermediate

Seglavi GIRL FROM IPANEMA 1dosk.,CAC,CACIB,BOB


 26.03.2010 MWPR (CACIB) Katowice / International Dog Show in Katowice PL

 Sędzia /judge Mr  Anselmo Alves Mauro  BR

 

PSY / MALES :

 

Kl.Baby

 

1509. Seglavi THAT’S HOT 1w.o. Najlepsze Baby,Najlepsze Baby w Rasie / v.p.1,Best Baby, Best Baby In Breed

 

Kl.szczeniąt / Puppy

 

1510. Seglavi CALIFORNICATION 1w.o.Najlepsze Szczenię,Najlepsze Szczenię w Rasie / v.p.1,Best Puppy,Best Puppy In Breed

 

Kl.młodzieży / Junior

 

1511. Alta Carya TYMON  nieobecny / absent

 

1512. Seglavi JFK 3dosk./ ex.3

 

1513. Rottrivers WALK In the Rain  2dosk./ex.2

 

1514. Seglavi JAMIROQUAI  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Najlepszy Pies, ZWYCIĘZCA  RASY / ex.1,Junior Winner,Best Junior,Best Male, BOB

 

1515.Seglavi SOUNDTRACK 4dosk./ex.4

 

Kl.Pośrednia / Intermediate

 

1516. Alta Carya WITALIS 2dosk./ex.2

 

1517.Tribuns YOU’RE on the LINE WILSON 1dosk.,CWC,CACIB / ex.1,CAC,CACIB

 

Kl.Otwarta / Open

 

1518. Alex Honey Eli nieobecny / absent

 

1519. XEN BLUE SKY Aspekt 1dosk.,CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

 

Kl.Championów / Champion

 

1520. BRENT z Klće  nieobecny/absent

 

SUKI / FEMALES

 

Kl.Baby

 

1521. Divine Berry Solipse  3w.o. / v.p.3

 

1522. Seglavi TOP MODEL  1w.o. Najlepsze Baby / v.p.1 Best Baby

 

1523. Seglavi TATUUM O’NEAL  2w.o. / v.p.2

 

Kl.szczeniąt / Puppy

 

1524. Seglavi CELESTIA  1w.o.,Najlepsze Szczenię / ex.1,Best Puppy

 

1525. Seglavi COSMIC GIRL  2w.o. / ex.2

 

1526. Seglavi SHE’S SO SUEDE  nieobecna / absent

 

Kl.Pośrednia /Intermediate

 

1527. APHRA HONEY ELI  nieobecna/ absent

 

Kl.Otwarta / Open

 

1528. ZONA Aspekt Poland  1dosk.,CWC,Res.CACIB / ex.1.,CAC,Res.CACIB

 

Kl.Championów / Champion

 

1529. Melany Vazska Kaskada  1dosk.,CWC,CACIB,NAJLEPSZA SUKA / ex.1,CAC,CACIB,BOS

 


 

 14.03.2010 KWPR (CAC) w Jarosławiu / National Dog Show in Jarosław PL

sędzia / judge Ms Anna Winiarska  PL

 PSY / MALES :

Kl. Młodzieży / Junior
 
290. Seglavi JAMIROQUAI 1dosk.,Zwycięzca Młodziezy,Najlepszy Junior w Rasie,Zwycięzca Rasy / Junior Winner, Best Junior in Breed, BOB
Junior Champion of Poland
 
291. Alta Carya TYMON  nieobecny / absent
 
 
SUKI / FEMALES :
 
 
Kl.pośrednia / Intermediate
 
292. Seglavi FCI GIRL FROM IPANEMA  1dosk.,CWC,NDSwR / ex.1,CAC,Best Female
 
kl.Otwarta / Open
 
293. Seglavi FCI Skintastic - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC
 

 

Klubowa Wystawa Terrierów (CAC) we Włocławku / Terriers Club Show in Włocławek  PL.

 

Sędzia / judge Ms Anna Winiarska  PL

 

PSY / MALES :

 

Kl. Młodzieży / Junior

 

151. MEFELI Medrofa  3dosk. / ex.3

 

152. Rottriver’s WALK In the RAIN  1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior,Młodzieżowy Zwycięzca Klubu / ex.1, Junior Winner,Best Junior,Junior Club Winner

 

153. Seglavi JAMIROQUAI  2dosk. / ex.2

 

Kl.Otwarta / Open

 

154. Aspekt Poland FCI ZEFIR  1dosk.,CWC / ex.1.CAC

 

Kl.Championów / Champion

 

155. MULTICH Yoghi’s Seal DOMINO  1dosk.,CWC,NDPwR,Zwycięzca Klubu / ex.1,CAC,Best Male, Club Winner

 

SUKI / FEMALES :

 

Kl.Baby

 

156. Seglavi TATUUM O’NEAL - w.o.2 / v.p.2

 

157. Seglavi SHE’S SO SUEDE - w.o.1 ,Najlepsze Baby,Najlepsze Baby w Rasie / v.p.1,Best Baby,Best Baby in Breed

 

Kl.Pośrednia / Intermediate

 

158. Aspekt Poland FCI ZONA - 2dosk. / ex.2

 

159. Seglavi GIRL FROM IPANEMA - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC

 

Kl.Otwarta / Open

 

160. Seglavi SKINTASTIC - 1dosk.,CWC,NDSwR,Zwycięzca Klubu,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Female,Club Winner, BOB

 

Kl.Championów / Champion

 

161. MULTICH RAMAYA Magor - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC

 


 

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) w Rzeszowie / International Dog Show In Rzeszów  PL

 

Sędzia / judge  Ms Viva Maria Soleckyj - Szpunar  PL

 

PSY / MALES :

 

Kl.młodzieży / Junior

 

864. Seglavi JAMIROQUAI - Zwycięzca Młodzieży ,Najlepszy Junior ,Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner, Best Junior, BOB

 

865. Seglavi SIGNATURE - 2dosk. / ex.2

 

866. Alta Carya TYMON - nieobecny / absent

 

Kl.pośrednia / Intermediate

 

867. Tribun’s YOU’RE on the LINE WILSON - 1dosk.,CWC,CACIB, NDPwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Male

 

Kl.Otwarta / Open

 

868. Kullehus IMPRESSIVE - 1dosk.,CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

 

Kl.Championów / Champion

 

869. FUZIK zo Sengetova - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC

 

SUKI / FEMALES :

 

Kl.Pośrednia / Intermediate

 

870. Seglavi GIRL FROM IPANEMA - 1dosk.,CWC, Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

 

Kl.Otwarta / Open

 

871. Uniquecottage GOLD ROSIE - 1dosk.,CWC,CACIB,NDSwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Female

 

872. Seglavi SKINTASTIC - 2dosk. / ex.2

 
 

 Show Results 2009 

 

 08.11.2009 MWPR (CACIB) w Kielcach / International Dog Show in Kielce PL

sędzia / judge Ms Krystyna Opara PL

psy / males :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Jamiroquai - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner,Best Junior,BOB
 
Seglavi FCI Signature - 2dosk / ex.2
 
Seglavi FCI Jekyll&Hyde - 3dosk. / ex.3
 
Seglavi FCI Soundtrack - 4dosk. / ex.4
 
Kl.Otwarta / Open class Seglavi FCI Reuters News Photo - 2dosk. / ex.2
 
suki / females :
 
kl.Pośrednia / Intermediate Seglavi FCI Ganja - 1dosk.CWC / ex.1,CAC
 
kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 1dosk.CWC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1,CAC,CACIB,Best Female
 
 

 08.11.2009 MWPR (CACIB) w Poznaniu / International Dog Show in Poznań PL

sędzia / judge Ms Anna Winiarska PL

psy / males :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Jekyll&Hyde - 1dosk.Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Młodzieżowy Zwycięzca Polski'09 / ex.1,Junior Winner,Best Junior,Junior Winner of Poland'09
 
suki / females :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Sapphire Royal - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Młodzieżowy Zwycięzca Polski'09 / ex.1,Junior Winner,Best Junior,Junior Winner of Poland'09
 
kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 1dosk.,CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB
 
 

 09.10.2009 Światowa Wystawa Psów Rasowych w Bratysławie nSłowacji / World Dog Show in Bratislava SK

sędzia / judge Mr Pavol Seman  SK
 
psy / males :
 
kl.Szczeniąt / Puppy class Seglavi FCI Jekyll&Hyde - 1w.o. Puppy Winner / v.p.1,Puppy Winner

kl.Otwarta / Open class Tribuns Sky's The Limit - dosk. / ex.

kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - dosk. / ex.

suki / females :

kl.Championów / Champion Ramaya Magor - dosk. / ex.


 
08.10.2009  Międzynarodowa Wystawa Terrierów (CAC) w Bratysławie na Słowacji / International Terriers Show Interra in Bratislava  SK
 
sędzia / judge Mr Peter Machetanz  D

psy / males :

kl.Szczeniąt / Puppy class Seglavi FCI Jekyll&Hyde - 1w.o.Interra Puppy Winner'2009 / v.p.1,Interra Puppy Winner'2009

kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 2dosk.,Res.CAC / ex.2,Res.CAC

suki / females :

kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 4dosk. / ex.4


04.10.2009  KWPR (CAC) w Rybniku / National Dog Show in Rybnik PL
 
sędzia / judge  Mr Andrzej Pławiński  PL
 
psy / males :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Soundtrack - 1dosk.Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie / ex.1,Junior Winner,Best Junior
 
suki / females :
 
kl.Pośrednia / Intermediate Seglavi FCI Ganja - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC
 

 
04.10.2009  KWPR (CAC) w Nowym Dworze Mazowieckim / National Dog Show in Nowy Dwór Mazowiecki PL
 
sędzia / judge Ms Małgorzata Zakrzewska PL
 
suki / females :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Sapphire Royal - 2dosk. / ex.2
 
kl.Otwarta / Open Seglavi FCI Sweet N'Sour - 2dosk. / ex.2
 
 

  13.09.2009 KWPR (CAC) w Świętochłowicach / National Dog Show in Świętochłowice PL

sędzia / judge Mr Marek Trębala  PL

psy / males :

kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Soundtrack  2dosk. / ex.2

suki / females :

kl.Pośrednia / Intermediate Seglavi FCI Ganja - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC


 06.09.2009 KWPR (CAC) w Przemyślu / National Dog Show in Przemyśl  PL

sędzia / judge Ms  Katarzyna Nitka  PL

psy / males :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Signature - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie ,Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner,Best Junior,BOB


06.09.2009 KWPR (CAC) we Włocławku / National Dog Show in Włocławek  PL
 
sędzia / judge Mr Andrzej Pławiński  PL
 
suki / females :
 
kl.Młodzieży / Junior class Seglavi FCI Sapphire Royal - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie / ex.1,Junior Winner,Best Junior
 
kl.Otwarta / Open Seglavi FCI Sweet N'Sour - 1dosk.,NDSwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,Best Female,BOB


 

06.09.2009 MWPR ''Dracula Dog Show'' (CACIB) w Targu-Mures w Rumunii / International ''Dracula Dog Show'' in Targu-Mures  RO
 
sędzia / judge  Mr Sandor Szabo  HU
 
psy / males :
 
Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CAC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB
 
suki / females :

Kl.Championów / Champion Rihanna Magor - 1dosk.,CAC,CACIB,NDSwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Female ,Champion of Romania


05.09.2009 MWPR ''Dracula Dog Show'' (CACIB) w Targu-Mures w Rumunii / International ''Dracula Dog Show'' in Targu-Mures  RO
 
 
sędzia / judge  Ms Maite Gonzalbo  E

  psy/males :

Kl.Championów / Champion Tribun's Sky'The Limit - 1dosk.CAC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB, Champion of Romania


05.09.2009 Klubowa Wystawa Terrierów (CAC) w Targu-Mures w Rumunii / Terrier Club Show in Targu-Mures  RO
 
sędzia / judge Mr Andras Korozs  HU

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CAC,NDPwR,Zwycięzca Klubu Terriera'09,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male,Terrier Club Winner'09,BOB


 30.08.2009 MWPR (CACIB) w Debreczynie na Węgrzech / International Dog Show in Debrecen HU

sędzia / judge Mr Torsten Himmrich D

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CAC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB, Champion of Hungary

suki/females :

Kl.Championów / Champion Rihanna Magor - 1dosk.,CAC,CACIB,NDSwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Female


 29.08.2009 MWPR (CACIB) w Debreczynie na Węgrzech / International Dog Show in Debrecen HU

sędzia / judge Mr Lokodi Zsolt RO

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Tribun's Sky'The Limit - 1dosk.CAC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB


 23.08.2009 MWPR (CACIB) w Wels w Austrii / International Dog Show in Wels A

sędzia / judge Ms Gitti Schwab  LUX

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 2dosk.Res CACA / ex.2 Res.CACA

suki/females :

Kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 1dosk.,CAC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie,Zwycięzca Rasy,Centennial Winner ÖKV / ex.1.,CAC,CACIB,Best Female,Centennial Winner ÖKV , BOB


  22.08.2009 MWPR (CACIB) w Wels w Austrii / International Dog Show in Wels A

sędzia / judge Mr Harri Lehkonen FIN

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 2dosk.Res CACA / ex.2 Res.CACA

suki/females :

Kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 3dosk. / ex.3


  21.08.2009 MWPR (CACIB) w Wels w Austrii / International Dog Show in Wels A

sędzia / judge Mr Erwin Deutscher A

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 2dosk.Res CACA / ex.2 Res.CACA

suki/females :

Kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 2dosk.Res.CACA / ex.2 Res.CACA


  09.08.2009 KWPR (CAC) w Użgorodzie na Ukrainie / National Dog Show in Uzhhorod  UA

sędzia / judge Mr Sergiy Kazakov  UA

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.,CWC,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male,BOB,Champion of Ukraine


  08.08.2009 MWPR (CACIB) w Użgorodzie na Ukrainie / International Dog Show in Uzhhorod  UA

sędzia / judge Ms Galyna Kalinichenko  UA

 psy/males :

Kl.Championów / Champion Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.,CWC,CACIB,NDPwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Male


  26.07.2009 KWPR (CAC) w Będzinie / National Dog Show in Będzin PL

sędzia / judge Ms Elżbieta Chwalibóg  PL

 psy/males :

kl.szczeniąt / puppy class Seglavi FCI Soundtrack - 1w.o.,Najlepsze Szczenię w Rasie / 1v.p.,Best Puppy in Breed


 25.07.2009 Krajowa Wystawa Terrierów (CAC) w Koszalinie / National Terriers Show in Koszalin PL

sędzia / judge Mr Aleksander Waszkowski

suki/females :

kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Goddess Of The Wind - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie / ex.1,Junior Winner,Best Junior in Breed


 19.07.2009 KWPR (CAC) w Nowym Sączu / National Dog Show in Nowy Sącz PL

sędzia / judge Ms Maria Zasada  PL

suki/females :

kl.otwarta / open class Seglavi FCI Sweet N'Sour - 1dosk.,CWC,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Female,BOB


   05.07.2009 KWPR (CAC) w Gorzowie Wielkopolskim / National Dog Show in Gorzów Wielkopolski  PL

sędzia / judge Ms Dorota Kuczyńska - Standełło  PL

suki/females :

kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Goddess Of The Wind - 2dosk. / ex.2


  05.07.2009 KWPR (CAC) w Ustroniu / National Dog Show in Ustroń PL

sędzia / judge Mr Jan Gajewski  PL

 psy/males :

kl.szczeniąt / puppy class Seglavi FCI Soundtrack - 1w.o.,Najlepsze Szczenię w Rasie / 1v.p.,Best Puppy in Breed

suki/females :

kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Ganja - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1,Junior Winner,Junior Champion of Poland


  27-28.06.2009 MWPR (CACIB) w Krakowie / International Dog Show in Kraków PL

sędzia / judge Mr Rafael De Santiago PRI

 psy/males :

Kl.pośrednia / intermediate Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.,CWC,CACIB,NDPwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Male

suki/females :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Ganja - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży / ex.1,Junior Winner

Kl.Championów / Champion Ramaya Magor - 1dosk.,CWC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Female,BOB,Interchampion


 14.06.2009 KWPR (CAC) w Lublinie / National Dog Show in Lublin

sędzia / judge Ms Dorota Kuczyńska - Standełło  PL

 psy/males :

Kl.otwarta / open Yoghi's Seal Special Edition For Seglavi - 1dosk.,CWC,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male,BOB, Champion of Poland


 31.05.2009 KWPR (CAC) w Słupsku / National Dog Show in Słupsk PL

sędzia / judge Ms Anna Winiarska  PL

suki/females :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Goddess Of The Wind - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner,Best Junior,BOB


 24.05.2009 KWPR (CAC) w Radomiu / National Dog Show in Radom PL

sędzia / judge  Mr Zdzisław Kitliński  PL

 psy/males :

Kl.pośrednia / intermediate Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.,CWC,NDPwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male,BOB, Champion of Poland

suki/females :

Kl.otwarta / open Seglavi FCI Sweet N'Sour - 1dosk./ex.1


 16.05.2009 Klubowa (CAC) Wystawa Terrierów w Nowym Dworze Mazowieckim / Terrier Club Show in Nowy Dwór Mazowiecki PL

sędzia / judge Ms Lillian Brown-Lleton  DK

 psy/males :

Kl.otwarta / open Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CWC,NDPwR,Zwycięzca Klubu / ex.1,CAC,Best Male ,Terrier Club Winner PL'09

Tribuns Sky's The Limit - 2dosk. / ex.2

suki/females :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Ganja - 2dosk. / ex.2

*****

Kl.otwarta / open Rihanna Magor - 1dosk.,CWC,NDSwR,Zwycięzca Klubu,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Female, Terrier Club Winner PL'09 ,BOB

Seglavi FCI Sweet N'Sour - 4bdb / vg.4 


02-03.05.2009 MWPR (CACIB) w Łodzi / International Dog Show in Łódź PL

sędzia / judge Mr Sandor Szabo  HU

 psy/males :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Gulliver N'Red Elves -  2dosk. / ex.2

suki/females :

Kl.pośrednia / Intermediate  Seglavi FCI Skintastic - 1dosk.CWC,CACIB,NDSwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Female

*****

Kl.otwarta / open   Seglavi FCI Sweet N'Sour - 3dosk. / ex.3

Seglavi FCI Miss Digital World - 4dosk. / ex.4


02.05.2009 MWPR (CACIB) we Lwowie / International Dog Show in Lvov UA

sędzia / judge Ms Anna Brankovich  SRB

psy/males :

Kl.pośrednia / Intermediate  Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.CAC,CACIB,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB

suki/females :

Kl.Championów / Champion Seglavi FCI Moscow By Night - 1dosk.,CAC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1,CAC,CACIB,Best Female


 25-26.04.2009 MWPR (CACIB) w Opolu / International Dog Show in Opole  PL

sędzia / judge Mr Bojan Mataković  HR

psy/males :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Gulliver N'Red Elves -  2dosk. / ex.2

suki/females :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Ganja 2dosk. / ex.2

*****

Kl.otwarta / open Seglavi FCI Miss Digital World  2bdb / vg.2


  26.04.2009 MWPR (CACIB) w Satu - Mare w Rumunii / International Dog Show in Satu - Mare  RO

sędzia / judge Mr Christian Stavarache  RO

psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy /ex.1,CACIB,Best Male,BOB

 suki/females :

Kl.Championów / Champion Seglavi FCI You're So Cosmic - 1dosk.,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie/ ex.1,CACIB,Best Female, Champion of Romania


  25.04.2009 MWPR (CACIB) w Satu - Mare w Rumunii / International Dog Show in Satu - Mare  RO

sędzia / judge Mr Lokodi Csaba Zsolt  RO

psy/males :

Kl.pośrednia / Intermediate  Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.CAC,CACIB,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1,CAC,CACIB,Best Male

suki/females :

Kl.Championów / Champion Seglavi FCI Moscow By Night - 1dosk.,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,CACIB,Best Female,BOB,  Champion of Romania


  19.04.2009 KWPR (CAC) w Częstochowie / National Dog Show in Częstochowa PL

sędzia / judge Ms Joanna Szczepańska - Korpetta PL

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Ganja - 1dosk.Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie / ex.1,Junior Winner,BOB Junior


 12.04.2009 MWPR (CACIB) w Szilvasvarad na Węgrzech / International Dog Show in Szilvasvarad HU

sędzia / judge Ms Charlott Sandberg  S

psy/males :

Kl.otwarta / open Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.CAC,NDPwR,CACIB,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB

suki/females :

Kl.otwarta / open Seglavi You're So Cosmic - 1bdb / vg.1 


 11.04.2009 Klubowa Wystawa Terrierów (CAC) w Szilvasvarad na Węgrzech / Terrier Club Show in Szilvasvarad HU

sędzia / judge Mr Robert Kanas  SK

psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino 1dosk.CAC,NDPwR,Zwycięzca Klubu Terriera,Zwycięzca Rasy,Najlepszy Niskonożny Terrier Wystawy Klubowej /ex.1,CAC,Best Male, Terrier Club Winner HU'09,BOB,Best Shortlegged Terrier of Club Show HU'09

suki/females :

Kl.pośrednia / Intermediate  Moscow by Night Seglavi - 1bdb / vg.1 


  05.04.2009 KWPR (CAC) w Nowym Dworze Mazowieckim / National Dog Show in Nowy Dwór Mazowiecki PL

sędzia / judge Mr Jaroslav Matyas  SK

psy/males :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Gulliver N'Red Elves -  3dosk. / ex.3

suki/females :

Kl.pośrednia / Intermediate  Seglavi FCI Sweet N'Sour - 2dosk. / ex.2

 *****

Kl.Otwarta / Open   Seglavi FCI Miss Digital World - 2dosk. / ex.2 


20.03.2009 MWPR (CACIB) w Katowicach / International Dog Show in Katowice PL

sędzia / judge  Mr Horst Kliebenstein  D

psy/males :

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino 1dosk.CWC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy /ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB

suki/females :

Kl.młodzieży / junior class Seglavi FCI Ganja 2bdb / vg.2

 *****

Kl.pośrednia / Intermediate  Seglavi FCI Skintastic - 1dosk.CWC,Res.CACIB /

 *****

ex.1,CAC,Res.CACIB

Kl.Otwarta / Open   Seglavi FCI Sweet N'Sour 3dosk. / ex.3


15.03.2009 KWPR (CAC) w Jarosławiu / National Dog Show in Jarosław PL

sędzia / judge Mr  Miroslav Vaclavik  CZ

suki / females :

Kl.pośrednia / Intermediate  Seglavi FCI Skintastic - 1dosk.CWC,NDSwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Female,BOB


15.02.2009 KWPR (CAC) w  Bydgoszczy / National Dog Show in Bydgoszcz PL

sędzia / judge Ms  Anna Winiarska  PL

psy/males :

Kl.szczeniąt / Puppy class  Seglavi FCI Gulliver N'Red Elves - 2.wo / 2.very promising

suki / females :

Kl.pośrednia / Intermediate  Seglavi FCI Miss Digital World - 2dosk. / ex.2


 07.02.2009 MWPR (CACIB) w Rzeszowie / International Dog Show in Rzeszów PL

sędzia / judge Mr Andrej Kisliakov  BLR

psy / males :

Kl.pośrednia / Intermediate  Tribuns Sky's The Limit - 1dosk.CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

 *****

Kl.Championów / Champion Yoghi's Seal Domino 1dosk.CWC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy /ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB, Interchampion

suki / females :

Kl.szczeniąt / Puppy class Seglavi FCI Ganja 1 WO,Najlepsze Szczenię / 1 very promising,Best Puppy

 *****

Kl.pośrednia / Intermediate  Seglavi FCI Skintastic  1dosk. / ex.1

 *****

Kl.Otwarta / Open   Seglavi You're So Cosmic 1dosk.,CWC,CACIB,NDSwR / ex.1,CAC,CACIB,Best Female, Champion of Poland

Seglavi Moscow By Night  2dosk./ex.2


 25.01.2009 KWPR (CAC) w Głogowie / National Dog Show in Głogów PL

sędzia / judge Mr Karel Horak  CZ

Kl.otwarta / Open class  Moscow By Night Seglavi FCI - 1dosk.CWC / ex.1,CAC

 Show Results 2008 

16.11.2008 KWPR (CAC) w Kielcach / National (CAC) Dog Show in Kielce PL

sędzia / judge Ms Aleksandra Sękowska - Miros  PL

Kl.otwarta / Open class  Tribuns Sky's the Limit - 1dosk.CWC,NDPwR,Zwycięzca Rasy /ex.1,CAC,Best Male,BOB

 *****

Kl.Championów / Champion Yes I'm a Zombie Seglavi - 1dosk.,CWC / ex.1.,CAC

*****

Kl.pośrednia / Intermediate  Moscow by Night Seglavi -2.dosk. / ex.2

*****

Kl.Otwarta / Open  Rainbow Blue Girl Seglavi - bdb / very good


   Międzynarodowa  Wystawa Psów Rasowych(CACIB) z okazji 70-lecia Związku Kynologicznego w Polsce 08-09.11.2008 Poznań PL / International (CACIB) Dog Show in Poznań PL - The Polish Kennel Club's 70th Anniversary Celebration

sędzia / judge Mr Tomasz Borkowski   PL

Kl.pośrednia / intermediate Tribuns SKY's the LIMIT -3dosk. / ex.3

*****

Kl.Championów / Champion  Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CAC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB , V-ce Winner of Poland '2008

*****

Kl.Championów / Champion  Ramaya Magor - 1dosk.,CAC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, / ex.1,CAC,CACIB,Best Female, Winner of Poland '2008


  Klubowa Wystawa Terrierów(CAC) 04.10.2008 Budapeszt,Węgry / Terrier Club Show Budapest,Hungary

sędzia / judge Ms Libuse Ubrova   CZ

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY's the LIMIT - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie, Junior Zwycięzca Klubu Węgier'08 & Junior Champion Węgier / ex.1,Junior Winner,Best Junior,Hungarian Terrier Club Junior Winner'08 & Hungarian Junior Champion

*****

Kl.Championów / Champion  Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CAC,,Zwycięzca Klubu Terriera Węgier'2008,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Hungarian Terrier Club Winner '2008 & BOB

*****

Kl.otwarta / open  Ramaya Magor -2dosk.,Res,CAC /ex.2,Res.CAC

*****

Kl.Championów / Champion  Rihanna Magor - 1dosk.,CAC /ex.1,CAC


  Europejska (CACIB)Wystawa Psów Rasowych 03.10.2008 Budapeszt,Węgry / Eurodog(CACIB) Show Budapest,Hungary

sędzia / judge Mr Milivoje Urosevic SRB

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY's the LIMIT - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Junior Zwycięzca Europy'08 / ex.1,Junior winner,Best Junior, European Junior Winner'08

*****

Kl.Championów / Champion  Yoghi's Seal Domino - 2dosk.,Res.CAC / ex.2,Res.CAC

*****

Kl.otwarta / open  Ramaya Magor - 1dosk.,CAC,Res.CACIB,V-ce Zwycięzca Europy'08 / ex.1,CAC,Res.CACIB, V-ce European Winner '08

*****

Kl.Championów / Champion  Rihanna Magor - 2dosk.,Res.CAC /ex.2,Res.CAC


   MWPR (CACIB) Champion 28.09.2008 Arad,Rumunia / International (CACIB) Champion Dog Show in Arad,Romania

sędzia / judge Mr Christian Stavarache  RO

Kl.Championów / Champion  Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CWC,CACIB,NDPwR,Zwycięzca Rasy,Champion Rumunii /ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB, Romania Champion

*****

Kl.Championów / Champion  Ramaya Magor -1dosk.,CAC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie,Champion Rumunii / ex.1,CAC,CACIB,Best Female, Romania Champion


   MWPR (CACIB) O Puchar Transylvanii 27.09.2008 Arad,Rumunia / International (CACIB) Dog Show For the Transylvanian Cup in Arad,Romania

sędzia / judge Mr Roberto Schill  RO

Kl.pośrednia / intermediate Yoghi's Seal Special Edition for Seglavi - 1dosk.,CAC,CACIB,Zwycięzca Rasy,Zwycięzca Transylvanii /ex.1,CAC,CACIB,BOB, Transylvanian Cup Winner 


  Klubowa Wystawa Terrierów(CAC) Warszawa 14.09.2008 / Terrier Club Show (CAC) in Warsaw.Sędzia / judge Mr Zygmunt Jakubowski PL

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY's the LIMIT - 4dosk./ex.4

*****

Kl.pośrednia / intermediate Yoghi's Seal Special Edition for Seglavi - 1dosk.,CWC /ex.1,CAC

*****

Kl.Championów / Champion  Yoghi's Seal Domino - 1dosk.,CWC,NDPwR,Zwycięzca Klubu Terriera 2008,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male, Terrier Club Winner '2008 & BOB

*****

Kl.młodzieży / junior Seglavi Sweet N'Sour - bdb / very good

*****

Kl.pośrednia / intermediate  Seglavi Moscow by Night 2dosk./ ex.2

*****

Kl.otwarta / open  Ramaya Magor - 1dosk.,CWC,NDSwR,Zwycięzca Klubu Terriera '2008 / ex.1,CAC,Best Female, Terrier Club Winner '2008

*****

Kl.Championów / Champion  Rihanna Magor - 1dosk.,CWC / ex.1,CAC


  KWPR ( CAC) Warszawa 13.09.2008 / National Dog Show in Warsaw.Sędzia / judge Ms  Beth Sweigart USA

Kl.młodzieży / junior class Seglavi Sweet N'Sour - 2dosk./ex.2


  MWPR (CACIB) Debrecen Węgry 31.08.2008 / International Dog Show in Debrecen Hungary.Sędzia / judge Mr Korozs Gabor HU

Kl.pośrednia / intermediate Yoghi's Seal Special Edition for Seglavi - 1dosk.,CAC,CACIB,Best Male,BOB

*****

Kl.pośrednia / intermediate Seglavi Moscow by Night - 1dosk.,CAC,CACIB / ex.1,CAC,CACIB,Best Female


  MWPR (CACIB) Debrecen Węgry 30.08.2008 / International Dog Show in Debrecen Hungary.Sędzia / judge Ms Kornelija Butrimova LT

Kl.pośrednia / intermediate Yoghi's Seal Special Edition for Seglavi - 1dosk.,CAC,CACIB,Best Male,BOB


  MWPR (CACIB) Sopot 09-10.08.2008 / International Dog Show in Sopot.Sędzia / judge Ms Anna Brankovich  SER

Kl.młodzieży / junior class Seglavi Sweet N'Sour - 2dosk./ex.2


  KWPR (CAC) Włocławek 27.07.2008 / National Dog Show in Włocławek.Sędzia / judge Ms Dorota Kuczyńska - Standełło PL

Kl.młodzieży / junior class Seglavi Miss Digital World - 1dosk.Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner,Best Junior,BOB


  MWPR (CACIB) Warszawa 11-13.07.2008 / International Dog Show in Warsaw.Sędzia / judge Ms Dorota Witkowska PL

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY's the LIMIT - 1dosk.Zwycięzca Młodzieży / ex.1,Junior Winner

*****

Kl.pośrednia / intermediate -Yoghi's Seal SPECIAL EDITION for SEGLAVI -1dosk.CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

*****

Kl.otwarta /open class - Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk.,CWC,CACIB,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB

*****

Kl.młodzieży / junior class - MISS DIGITAL WORLD Seglavi -2.dosk /ex.2

SWEET' N' SOUR Seglavi - 3dosk. / ex.3

*****

Kl.pośrednia / intermediate -MOSCOW by NIGHT Seglavi -1dosk.,CWC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1.,CAC,CACIB,Best Female


  MWPR (CACIB ) Kraków 29.06.2008 / International Dog Show in Kraków.Sędzia / judge Mr Lokodi Csaba Zsolt RO

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY's the LIMIT - 3 dosk./ ex.3

*****

Kl.Pośrednia / Intermediate - Yoghi's Seal SPECIAL EDITION for SEGLAVI - 1 dosk.CWC /ex.1,CAC

*****

Kl.otwarta / Open - Yoghi's Seal DOMINO 1 dosk.CWC, CACIB ,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie , Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB

*****

Kl.młodzieży / junior class -MISS DIGITAL WORLD Seglavi - 2 dosk./ex.2

*****

Kl.pośrednia / intermediate - MOSCOW By NIGHT Seglavi - 1 dosk.CWC,Res.CACIB / ex.1.CAC,Res.CACIB

*****

Kl.otwarta / Open - RIHANNA Magor - 1 dosk.,CWC,CACIB,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1,CAC,CACIB,Best Female


  KWPR (CAC) Lublin 08.06.2008 /National Dog Show in Lublin.Sędzia / judge Ms Olga Sheritsa MD

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY'S THE LIMIT - 1dosk.,Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie /ex.1,Junior Winner,Best Junior

***

Kl.pośrednia/intermediate Yoghi's Seal DOMINO -1dosk.,CWC,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1.,CAC,Best Male,BOB

***

Kl.pośrednia/intermediate MOSCOW BY NIGHT Seglavi -1dosk.,CWC / ex.1,  CAC

***

Kl.otwarta / open RAMAYA Magor -1dosk.,CWC,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1,CAC,Best Female


   KWPR (CAC) Płock 11.05.2008 / National Dog Show in Płock.Sędzia / judge Mr Wojciech Myszkowski PL

Kl.otwarta / open class YES I'M A ZOMBIE Seglavi - 1dosk.CWC,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,Best Male,BOB


  KWPR (CAC) Krosno 11.05.2008 / National Dog Show in Krosno.Sędzia   / judge Ms Anna Zwierzyńska PL

Kl.młodzieży / junior class Yoghi's Seal SPECIAL EDITION for SEGLAVI - 1dosk.Zwycięzca Młodzieży,Najlepszy Junior w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1,Junior Winner,Best Junior,BOB

***

Kl.pośrednia / intermediate Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk.CWC,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie / ex.1,CAC,Best Male

***

Kl.Pośrednia / intermediate RIHANNA Magor - 1dosk.CWC / ex.1,CAC

***

Kl.otwarta / open RAMAYA Magor 1dosk.CWC,Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1,CAC,Best Female


  MWPR (CACIB) Łódź 03.05.2008 / International Dog Show in Łódź.Sędzia / judge Ms Marina Gerasimova RU

***

Kl.młodzieży / junior class Tribuns SKY'S THE LIMIT - 1dosk , Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1,Junior Winner,Best Junior

***

Kl.pośrednia / intermediate class Yoghi's Seal SPECIAL EDITION FOR SEGLAVI -1dosk,CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC ,Res.CACIB

***

Kl.otwarta / open class Yoghi's Seal DOMINO -1dosk.CWC,CACIB,Najlepszy Dorosły Pies w Rasie,Zwycięzca Rasy /ex.1,CAC,CACIB,Best Male,BOB

***

Kl.szczeniąt /puppy class SWEET 'N' Sour  Seglavi-1w.o.Najlepsze Szczenię w Rasie /1very promising,Best Puppy

***

Kl.młodzieży /junior class MOSCOW BY NIGHT Seglavi -3dosk./ex.3


  MWPR (CACIB) Miskolc / Węgry 26.04.2008 / International Dog Show in Miskolc / Hungary .Sędzia / judge Mr  Lokodi Csaba Zsolt RO

***

Kl.pośrednia / intermediate class Yoghi's Seal DOMINO - 1 dosk.CAC , CACIB , Najlepszy Dorosły Pies w Rasie , Zwycięzca Rasy / ex.1 CAC , CACIB , Best Male , BOB

***

Kl.pośrednia / intermediate class RAMAYA Magor - 1 dosk.CAC / ex.1 CAC


  MWPR (CACIB) Miskolc / Węgry 27.04.2008 / International Dog Show in Miskolc / Hungary.Sędzia / judge Mr Szabó Sándor  H

* * *

Kl.pośrednia / intermediate class Yoghi's Seal DOMINO - 1 dosk.CAC , CACIB , Najlepszy Dorosły Pies w Rasie,Zwycięzca Rasy / ex.1 CAC , CACIB , Best Male , BOB

***

Kl.pośrednia / intermediate class RAMAYA Magor - 1 dosk.CAC , CACIB , Najlepsza Dorosła Suka w Rasie / ex.1 CAC , CACIB , Best Female


  KWPR (CAC) Nowy Dwór Mazowiecki 06.04.2008 sędzia / judge Mr Zdzisław Kitliński PL

Kl.Szczeniąt / Puppy Class  SWEET 'N'SOUR Seglavi - 1 wybitnie obiecująca,Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 very promising,Best Puppy


  MWPR (CACIB) Katowice 20-22.03.2008 sędzia / judge Ms Patricia Nemirowsky-Alsina  ARG

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class Tribuns SKY'S THE LIMIT - 1 wybitnie obiecujący,Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 very promising,Best Puppy

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class   RIHANNA Magor - 1 dosk.CWC,Res.CACIB / ex.1,CAC,Res.CACIB

***

Kl.Otwarta / Open Class   RAMAYA Magor - 1 dosk.CWC,CACIB,NDSwR,Zwycięzca Rasy / ex.1,CAC,CACIB,Best Female,BOB


  KWPR (CAC) Jarosław 09.03.2008 sędzia / judge Ms Katarzyna Nitka  PL

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class Tribuns SKY'S THE LIMIT - 1wybitnie obiecujący, Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 very promising, Best Puppy

***

Kl.Młodzieży /  Junior Class Yoghi's Seal SPECIAL EDITION FOR SEGLAVI - 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior

***

Kl.Pośrednia /  Intermediate Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk., CWC, NDPwR, BOB / ex.1, CAC, Best Male, BOB

***

Kl. Pośrednia / Intermediate Class RAMAYA Magor - 1dosk., CWC / ex.1, CAC

***

Kl. Otwarta / Open Class  RIHANNA Magor - 1dosk., CWC, NDSwR. / ex.1, CAC, Best Female


 MWPR (CACIB) Rzeszów 10.02.2008 sędzia / judge Ms Elżbieta Chwalibóg  PL

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class Tribuns SKY'S THE LIMIT - 1wybitnie obiecujący, Najlepsze Szczenię w Rasie / 1 very promising, Best Puppy

***

Kl.Młodzieży /  Junior Class Yoghi's Seal SPECIAL EDITION FOR SEGLAVI - 1dosk., Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie / ex.1, Junior Winner, Best Junior.

***

Kl.Pośrednia /  Intermediate Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk., CWC, CACIB, NDPwR, BOB/ ex.1, CAC, CACIB, Best Male, BOB

***

Kl.Otwarta / Open Class YES I'M A ZOMBIE Seglavi - 1 dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC,Res.CACIB

***

Kl.Młodzieży /  Junior Class MOSCOW BY NIGHT Seglavi - bdb / very good.

***

Kl. Otwarta / Open Class  RIHANNA Magor - 1dosk., CWC, CACIB, NDSwR. / ex.1, CAC, CACIB, Best Female

RAINBOW BLUE GIRL Seglavi - bdb / very good

 Show Results 2007 

MWPR (CACIB) Kielce 17-18.11.2007 sędzia / judge Mr Janusz Opara  PL

Kl.Pośrednia /  Intermediate Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk., CWC, CACIB, NDPwR/ ex.1, CAC, CACIB, Best Male

***

Kl.Otwarta / Open Class YES I'M A ZOMBIE Seglavi - 2 dosk. / ex.2

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class MOSCOW BY NIGHT Seglavi - 1w.o. Najlepsze Szczenię / 1 very promising, Best Puppy

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class RAMAYA Magor - 1dosk., CWC, Res. CACIB / ex.1, CAC, Res. CACIB

***

Kl. Otwarta / Open Class  RIHANNA Magor - 1dosk., CWC, CACIB, NDSwR, Zwycięzca Rasy / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, BOB


 MWPR (CACIB) o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej   / International Dog Show For The  Middle & Eastern European Cup Poznań 11.11.2007 sędzia / Judge Mr Paul Wilkinson  GB

Kl.Pośrednia /  Intermediate Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk., CWC, CACIB, NDPwR, Zwycięzca Polski 2007, Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2007 / ex.1, CAC, CACIB, Best Male, Poland Winner 2007, Middle and Eastern European Winner 2007

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class RAMAYA Magor - 1dosk., CWC, CACIB, NDSwR, Zwycięzca Rasy, Zwycięzca Polski 2007, Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2007 / ex.1, CAC, CACIB, Best Female, Best of Breed, Poland Winner 2007, Middle and Eastern European Winner 2007

***

Kl. Otwarta / Open Class  RIHANNA Magor - 1dosk., CWC, Res. CACIB V-ce  Zwycięzca Polski 2007, V-ce Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej 2007 / ex.1, CAC, Res. CACIB V-ce Poland Winner 2007, V-ce Middle and Eastern European Winner 2007


 

Klubowa Wystawa Terrierów  / Terrier Club Show Poznań 10.11.2007 sędzia / judge Mrs Dorota Kuczyńska - Standełło  PL

Kl.Pośrednia /  Intermediate Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk., CWC, NDPwR, Zw. Rasy, Zwycięzca Klubu Terriera'2007/ ex.1, CAC, Best Male, BOB, Terrier Club Winner ' 2007

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class RIHANNA Magor - 1dosk., CWC, NDSwR, Zwycięzca Klubu Terriera'2007 / ex.1, CAC, Best Female, Terrier Club Winner '2007

***

Kl. Otwarta / Open Class  RAMAYA Magor - 2dosk. / ex.2


 

MWPR (CACIB) Wrocław 29.09.2007 sędzia / judge Mr Jaroslav Matyas  SK

Kl.Pośrednia /  Intermediate Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. CWC CACIB NDPwR Zw. Rasy/ ex.1 CAC CACIB Best Male BOB

***

Kl.Mł. / Junior Class  RAMAYA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1 Junior Winner, Best Junior

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 2dosk. res. CACIB / ex.2 res. CACIB


 KWPR (CAC) Przemyśl 16.09.2007 sędzia / judge Mr Henryk Stępka PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

***

Kl.Mł. / Junior Class  RAMAYA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 1dosk. CWC NDSwR / ex.1 CAC Best Female


 KWPR (CAC) Radom 15.09.2007 sędzia / judge Mr Zdzisław Kitliński PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class YES I'M A ZOMBIE Seglavi - 1dosk CWC NDPwR / ex.1 CAC Best Male

***

Kl.Mł. / Junior Class  RAMAYA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 1dosk. CWC NDSwR / ex.1 CAC Best Female


 KWPR (CAC) Warszawa 08.09.2007 sędzia / judge Mr Andrzej Jendrasiak PL

Kl.Mł. / Junior Class PALOMINO Seglavi -  1dosk. / ex.1

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class CINNAMONICA Seglavi 1dosk. CWC NDSwR / ex.1 CAC Best Female


 MWPR (CACIB) Debrecen WĘGRY / HUNGARY 25.08.2007 sędzia / judge Mrs Ivoniseva  Pavlovna  RU

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

***

Kl.Mł. / Junior Class RIHANNA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 1 dosk CAC, Res. CACIB /  ex.1 CAC, Res. CACIB 


 MWPR (CACIB) Debrecen WĘGRY / HUNGARY 26.08.2007 sędzia / judge Mr Christian Stavarake RO

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO -  1dosk. Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

***

Kl.Mł. / Junior Class RIHANNA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 1dosk. CAC, CACIB, NDSwR / ex.1 CAC, CACIB, Best Female


   MWPR (CACIB) Białystok 25-26.08.2007 sędzia / judge Mrs Dorota Witkowska PL

Kl.Mł. / Junior Class YES I'M A ZOMBIE Seglavi 1 dosk Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class TASTE OF SPLENDOR Seglavi 2.dosk /ex.2

***

Kl.Otwarta / Open Class TIFFANY'S LOVE Seglavi 1dosk. CWC CACIB NDSwR / ex.1 CAC CACIB Best Female


 KWPR (CAC) Rzeszów 19.08.2007 sędzia / judge Mr Andrzej Jendrasiak  PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk CWC, NDPwR / ex.1 CAC, Best Male

***

Kl.Mł. / Junior Class  RAMAYA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 1dosk. CWC / ex.1 CAC


 KWPR (CAC) Nowy Sącz 22.07.2007 sędzia / judge Mrs  Anna Zwierzyńska  PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Best  Junior, Junior Winner

***

Kl.Mł. / Junior Class  RIHANNA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner


 MWPR (CACIB) Warszawa 7-8.07.2007 sędzia / judge Mrs Viva Maria Soleckyj Szpunar  PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

PALOMINO Seglavi - 2.dosk / ex.2

YES I'M A ZOMBIE Seglavi 3.dosk / ex.3

***

Kl.Otwarta / Open Class TASTE OF SPLENDOR Seglavi 2.dosk /ex.2

***

Kl.Mł. / Junior Class RIHANNA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner


 MWPR (CACIB) Kraków 23-24.06.2007 sędzia / judge Mrs  Ewa Pyrchała  PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

 YES I'M A ZOMBIE SEGLAVI - 2 dosk / ex.2

***

Kl.Mł. / Junior Class RIHANNA Magor  - 2 dosk ./ ex.2


 KWPR (CAC) Lublin 10.06.2007 sędzia / judge Mr  Zdzisław Kitliński PL

Kl.Mł. / Junior Class Yoghi's Seal DOMINO - 1dosk. Zw. Rasy, Najlepszy Junior, Zwycięzca Młodzieży / ex.1 BOB, Best  Junior, Junior Winner

 YES I'M A ZOMBIE SEGLAVI - 2 dosk / ex.2

***

Kl.Otwarta / Open Class TASTE OF SPLENDOR Seglavi -  1 dosk CWC NDPwR / ex.1 CAC, Best Male

***

Kl.Pośrednia / Intermediate Class VAMPIRE COCKTAIL Magor -  1dosk. CWC NDSwR / ex.1 CAC Best Female


 MWPR(CACIB) Leszno 2-3.06.2007 sędzia / judge Mr  Piotr Król  PL

Kl.Otwarta / Open Class TSUNAMI WAVE Seglavi 3dosk. / ex.3


 KWPR(CAC) Radom 20.05.2007 sędzia  / judge Mr Wojciech Myszkowski  PL

Kl.Mł. / Junior Class  YES I'M A ZOMBIE Seglavi - 1dosk. Zw. Młodzieży, Najlepszy Junior  Zwycięzca Rasy / ex.1 Junior Winner, Best Junior BOB


 MWPR (CACIB) Łódź 5-6.05.2007 sędzia  / judge Mr Wojciech Myszkowski  PL

Kl.Otwarta / Open Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk CWC, CACIB, NDPwR / ex.1 CAC, CACIB, Best Male

***

Kl.Mł. / Junior Class RIHANNA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Otwarta / Open Class VAMPIRE COCKTAIL Magor -  3dosk. / ex.3


 KWPR (CAC) Lublin 22.04.2007 sędzia / judge Mrs Anna Winiarska PL

Kl.Mł. / Junior Class YES I'M A ZOMBIE Seglavi - 1dosk. Zw. Młodzieży, Najlepszy Junior / ex.1 Junior Winner, Best Junior

***

Kl.Pośrednia / Intermediate REUTERS NEWS PHOTO Seglavi -  1dosk. CWC / ex.1 CAC

***

Kl.Otwarta / Open Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk CWC, NDPwR, Zwycięzca Rasy / ex.1 CAC, Best Male, BOB

***

Kl.Mł. / Junior Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner


 MWPR (CACIB) Katowice 16-18.03.2007 sędzia / judge Mrs  Annuka Paloheimo FIN

ex.2

Kl.Otwarta / Open Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk CWC, CACIB, NDPwR / ex.1 CAC, CACIB, Best Male

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class RIHANNA Magor - 1wo / 1 Very Promising

***

Kl.Mł. / Junior Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior / ex.1 Junior Winner Best Junior

***

Kl.Pośrednia / Intermediate KISS ME QUICK Seglavi 2 dosk. / ***

Kl.Otwarta / Open Class VAMPIRE COCKTAIL Magor -  1dosk. CWC Res. CACIB / ex.1 CAC Res. CACIB


 KWPR (CAC) Jarosław 10-11.03.2007 sędzia / judge Mr  Piotr Król PL

Kl.Pośrednia / Intermediate REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk CWC, NDPwR Zwycięzca Rasy  / ex.1 CAC, Best Male BOB

***

Kl.Pośrednia / Intermediate REUTERS NEWS PHOTO Seglavi - 2dosk / ex.2

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class RIHANNA Magor - 1wo / 1 Very Promising

***

Kl.Mł. / Junior Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior / ex.1 Junior Winner Best Junior


 KWPR(CAC) Bydgoszcz 10-11.02.2007 sędzia / judge Mr  Wojciech Myszkowski   PL

Kl.Mł. / Junior Class ROOSEVELTINA Seglavi - ?

***

Kl.Pośrednia / Intermediate KISS ME QUICK Seglavi - 2dosk / ex.2


 KWPR (CAC) Rzeszów 04.02.2007 sędzia / judge Mr Zdzisław Kitliński  PL

Kl.Pośrednia / Intermediate REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk CWC, NDPwR Zwycięzca Rasy  / ex.1 CAC, Best Male BOB

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 1wo / 1 Very Promising

***

Kl.Pośrednia / Intermediate VAMPIRE COCKTAIL Magor -  1dosk. CWC NDSwR / ex.1 CAC Best Female

 

 Show Results 2006 

MWPR (CACIB) Kielce 18-19.11.2006 sędzia / judge Mr Calin Simu RO

Kl.Mł. / Junior Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior Zwycięzca Rasy / ex.1 Junior Winner Best Junior BOB

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class CINNAMONICA Seglavi 1wo / 1 Very promising

YOU'RE SO COSMIC Seglavi - 2wo / 2 Very Promising

***

Kl.Mł. / Junior Class KOPENHAGA Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Pośrednia / Intermediate VAMPIRE COCKTAIL Magor -  1dosk. CWC CACIB NDSwR / ex.1 CAC CACIB Best Female

***

Kl.Otwarta / Open Class MAGNOLIA Magor -  1dosk. CWC Res. CACIB  / ex.1 CAC Res. CACIB


 Światowa Wystawa Psów Rasowych / World Dog Show Poznań 9-12.11.2006

sędzia / judge Mr Hans Lehtinen FIN

Kl.Mł. / Junior Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 2doskonały !  V-ce Zwycięzca Świata Młodzieży / excellent 2 V-ce Junior World Winner

***

Kl.Szczeniąt / Puppy Class YOU'RE THE REDWITCH Seglavi -  1wo. Najlepsze szczenię Najlepsze szczenię w Rasie / 1.Very Promising, BEST PUPPY BOB PUPPY


 KWPR(CAC) Racibórz 29.10.2006 sędzia / judge  Mr Marek Trębala PL

Kl.Otwarta / Open Class TIFFANY'S LOVE Seglavi 1dosk. CWC NDSwR Zwyc. Rasy / ex.1 CAC Best Female BOB


 KWPR(CAC) Legionowo 01.10.2006 sędzia / judge Mr Andrzej Pławiński PL

Kl.Szczeniąt / Puppy Class CINNAMONICA Seglavi 1wo Najlepsze szczenię / 1 very promising / Best Puppy


 KWPR (CAC) Radom 27.08.2007 sędzia / judge Mrs  Aleksandra Sękowska - Miros PL

Kl.Mł. / Junior Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior Zwycięzca Rasy / ex.1 Junior Winner Best Junior BOB

***

Kl.Mł. / Junior Class KOPENHAGA Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner


 KWPR (CAC) Toruń 20.08.2006 sędzia / judge Mrs  Małgorzata Zakrzewska PL

Kl.Otwarta / Open Class  TSUNAMI WAVE Seglavi   1dosk. CWC NDPwR  / ex.1 CAC Best Male


 KWPR (CAC) Rzeszów 20.08.2006 sędzia / judge Mr Wojciech Myszkowski PL

Kl.Mł. / Junior Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk / ex.1


 KWPR (CAC) Krosno 16.07.2006 sędzia / judge Mrs Katarzyna Nitka PL

Kl.Pośrednia / Intermediate TIFFANY'S LOVE Seglavi - 1dosk. CWC NDSwR Zwyc. Rasy / ex.1 CAC Best Female BOB


 MWPR (CACIB) Kraków 24-25.06.2006 sędzia / judge Mrs Viva Maria Soleckyj Szpunar PL

Kl.Mł. / Junior Class REVOLVER COOKIE Seglavi - 1dosk Zwyc. Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Mł. / Junior Class RAINBOW BLUE GIRL Seglavi -  dosk.2 / ex.2

***

Kl.Mł. / Junior Class VAMPIRE COCKTAIL Magor -  3dosk / ex.3


 KWPR (CAC) Lublin 11.06.2006 sędzia / judge Mrs  Anna Zwierzyńska PL

Kl.Mł. / Junior Class KOPENHAGA Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży / ex.1 Junior Winner

***

Kl.Pośrednia / Intermediate TIFFANY'S LOVE Seglavi - 1dosk. NDSwR Zwyc. Rasy / ex.1  Best Female BOB


 KWPR(CAC) Radom 21.06.2006 sędzia / judge Mr Zdzisław Ktiliński PL

Kl.Mł. / Junior Class KOPENHAGA Seglavi -  1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, Zwyc. Rasy / ex.1 Junior Winner Best Junior BOB


 MWPR(CACIB) Łódź 6-7.05.2006 sędzia / judge Mr Jan Gajewski PL

Kl.Mł. / Junior Class KOPENHAGA Seglavi -  4dosk. / ex.4


 KWPR(CAC) Inowrocław 23.04.2006 sędzia / judge Mrs Małgorzata Supronowicz PL

Kl.Pośrednia / Intermediate TSUNAMI WAVE Seglavi - 1dosk. / ex.1


 KWPR(CAC) Nowy Dwór Mazowiecki 8-9.04.2006 sędzia / judge Mr  Maciej Kozber  PL

Kl.Mł. / Junior Class KOPENHAGA Seglavi -  2dosk.  / ex.2

 Show Results 2005 

 

MWPR(CACIB) Poznań 06.11.2005 sędzia / judge Mr Torsten Himmrich  DE

Kl.Pośrednia / Intermediate MARGERYTKA Magor - 1dosk. CWC Res. CACIB / ex.1 CAC Res CACIB

***

Kl.Otwarta / Open Class  MAGNOLIA Magor - 1dosk. / ex.1


 KWPR (CAC) Zabrze 09.10.2005 sędzia / judge Mrs Magdalena Kozłowska  PL

Kl.Pośrednia / Intermediate MARGERYTKA Magor - 1dosk. CWC  / ex.1 CAC

***

Kl.Otwarta / Open Class  MAGNOLIA Magor - 1dosk. CWC NDSwR, Zwycięzca Rasy  / ex.1CAC, Best Female, BOB


 KWPR (CAC) Legionowo 02.10.2005  sędzia  / judge Mr Zdzisław Kitliński  PL

Kl.Mł. / Junior Class THREE O'CLOCK ROCK Seglavi - 

***

Kl.Pośrednia / Intermediate MARGERYTKA Magor - 1dosk. CWC  / ex.1 CAC

***

Kl.Otwarta / Open Class  MAGNOLIA Magor - 1dosk. CWC NDSwR, Zwycięzca Rasy  / ex.1CAC, Best Female, BOB


 KWPR (CAC) Krosno 17.07.2005 sędzia / judge Mrs  Magdalena Kozłowska   PL

Kl.Szczeniąt / Puppy Class TIFFANY'S LOVE Seglavi - 1.wo / 1 Very promising

***

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży  / ex.1 Junior Winner


 MWPR (CACIB) Warszawa 10.07.2005 sędzia / judge Mr Jacques Le Magnan  F

Kl.Szczeniąt / Puppy Class THREE O'CLOCK ROCK Seglavi -  1wo / 1 Very Promising

***

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży  / ex.1 Junior Winner

***

Kl. Championów / Champion Class RAPSODIA Psia Parafia - 1 dosk, CWC, CACIB, NDSwR / ex.1 CAC CACIB, Best Female


 MWPR (CACIB) Kraków 25-26.06.2005 sędzia / judge Mrs  Aneta Sobkowska - Dopierała  PL

Kl.Szczeniąt / Puppy Class TOUCH OF PINK Seglavi - 1wo / 1 Very Promising

***

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży  / ex.1 Junior Winner

***

Kl. Championów / Champion Class RAPSODIA Psia Parafia - 1 dosk, CWC, Res. CACIB, / ex.1 CAC Res. CACIB


 KWPR (CAC) Lublin 12.06.2005 sędzia / judge Mrs  Aleksandra Sękowska - Miros  PL

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy  / ex.1 Junior Winner, BOB

***

Kl. Championów / Champion Class RAPSODIA Psia Parafia - 1 dosk, CWC, NDSwR / ex.1 CAC Best Female


 KWPR (CAC) Radom 22.05.2005 sędzia / judge Mrs Anna Zwierzyńska PL

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy  / ex.1 Junior Winner, BOB

***

Kl. Otwarta / Open Class TUPCIA Psia Parafia -  1dosk. CWC NDSwR / ex.1 CAC Best Female

***

Kl. Championów / Champion Class RAPSODIA Psia Parafia - 1 dosk, CWC, / ex.1 CAC


 KWPR (CAC) Kielce 15.05.2005 sędzia / judge Mrs Aleksandra Sękowska - Miros  PL

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy  / ex.1 Junior Winner, BOB

***

Kl. Otwarta / Open Class TUPCIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC

***

Kl. Championów / Champion Class RAPSODIA Psia Parafia - 1 dosk, CWC, NDSwR / ex.1 CAC, Best Female


 KWPR (CAC) Lublin 17.04.2005 sędzia / judge Mrs Halina Dmowska PL

Kl.Mł. / Junior Class MARGERYTKA Magor - 1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy  / ex.1 Junior Winner, BOB

***

Kl. Otwarta / Open Class TUPCIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC

***

Kl. Championów / Champion Class RAPSODIA Psia Parafia - 1 dosk, CWC, NDSwR / ex.1 CAC, Best Female

 Show Results 2004 

KWPR (CAC) Krosno 18.07.2004 sędzia / judge Mrs  Viva Maria Soleckyj - Szpunar  PL

Kl.Pośrednia / Intermediate Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk., CWC, NSwR, Zwycięzca Rasy. 2 BOG / ex.1 CAC, Best Female, BOB, 2BOG

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC


 KWPR (CAC) Warszawa 11.07.2004 sędzia / judge Mr Jan Gajewski PL

Kl.Pośrednia / Intermediate Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk/ ex.1

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1bdb. / very good.1


 MWPR (CACIB) Kraków 26-27.06.2004 sędzia / judge Mr Andrzej Jaworski  PL

Kl.Pośrednia / Intermediate Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk., CWC, CACIB, NSwR, Zwycięzca Rasy/ ex.1 CAC, CACIB, Best Female, BOB

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC


 KWPR (CAC) Lublin 13.06.2004 sędzia / judge Mr Wojciech Myszkowski  PL

Kl.Pośrednia / Intermediate Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk. / ex.1

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC


 KWPR (CAC) Radom 23.05.2004 sędzia / judge Mr  Zdzisław Kitliński PL

Kl.Pośrednia / Intermediate Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk., CWC, NSwR / ex.1 CAC, Best Female

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC


 KWPR (CAC) Kielce 16.05.2004 sędzia / judge Mr  Andrzej Jaworski PL

Kl.Pośrednia / Intermediate Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk., CWC, NSwR, Zwycięzca Rasy/ ex.1 CAC, Best Female, BOB

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1dosk. CWC / ex.1 CAC


 MWPR (CACIB) Warszawa 02-04.05.2004 sędzia / judge Mr  Marek Trębala  PL

Kl.Młodzieży / Junior Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk. Zwycięzca Młodzieży/ ex.1 Best Junior


 KWPR (CAC) Jarosław 07.03.2004 sędzia / judge Mrs Katarzyna Nitka PL

Kl.Młodzieży / Junior Class TUPCIA Psia Parafia- 1dosk. Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy/ ex.1 Best Junior, BOB

***

Kl. Otwarta / Open Class RAPSODIA Psia Parafia -  1dosk., CWC, NSwR / ex.1, CAC, Best Female 

 Show Results 2003 

coming soon..

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ! Kopiowanie zdjęć i tekstów w całości lub części surowo wzbronione. All rights reserved. Copyright © Kennel Seglavi

Top